Nezařazené
Děkan Fakulty životního prostředí UJEP vyslovil uznání a pochvalu našemu studentovi, Vilémovi Latislavovi, za jeho osobní obětavý přístup k životnímu prostředí. Po přednášce, kterou pro naše gymnázium v covidové době pořádal online Ing. Tomáš Lank, se ve Vilémovi vzbudil zájem a od té doby ve svém volnu uklízí ve svém okolí černé skládky a má již celý seznam referencí. 25.5. byl Vilém pozván Fakultou životního prostředí do Ústí nad Labem a bylo mu předáno čestné uznání.
Ve svém snažení je Vilém vytrvalý, komunikuje s představiteli fakulty a je vděčný za pro odborné rady. Ochotně s ním FŽP UJEP spolupracuje, protože jeho motivace a hlavně činy jsou chvályhodné.