Spolupráce se střední školou Evangelisches Schulzentrum / Gymnasium v Mühlhausenu v Durynsku

Tato spolupráce byla navázána v roce 2017. Studentské výměny probíhají každý rok v září, střídavě v Mühlhausenu a v Litoměřicích. Studenti jsou ubytováni v rodinách a mají společný program. Poslední setkání proběhlo v Litoměřicích v září 2018 a tématem byla výroba skla a porcelánu v severních Čechách. Při návštěvě Mühlhausenu v září 2019 poznali naši studenti Erfurt a Výmar. Tato setkání jsou finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti.

Spolupráce s Gymnáziem v Hersbrucku v Bavorsku

Tato spolupráce začala v roce 2018, první setkání proběhlo v Hersbrucku v dubnu 2018. Studenti jsou ubytováni v rodinách a pracují společně na projektu. V Hersbrucku natáčeli filmy s tematikou lidských práv, při setkání v Litoměřicích v dubnu 2019 se zabývali ekologií. V dubnu 2020 nacvičí divadelní představení ve spolupráci s divadlem v Norimberku. Tato setkání jsou finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti.

ISU ve Fuldě – Internationale  Sommeruniversität Fulda

Díky podpoře spolku Freundeskreis Fulda a Česko-německého fondu budoucnosti již od roku 2012 každý rok vyjíždějí dva studenti našeho gymnázia na měsíční pobyt na letní univerzitu německého jazyka ve Fuldě, kde se setkávají s vrstevníky z celého světa. Podmínkou účasti je věk 18 let a účast ve školní literární soutěži, která prokáže potřebnou znalost němčiny.

Setkání mládeže ve Fuldě 28. 6 . – 5. 7. 2019

Setkání u příležitosti oslav 800. výročí založení města se zúčastnilo 10 studentů naší školy. Společný program s mladými lidmi z Holandska a Německa jim přiblížil Fuldu a okolí a prohloubil jazykové znalosti.

Zahraniční poznávací zájezdy

12.11. – 16.11.  2019 – Paříž na 5 dní – pro studenty francouzského jazyka

2. prosince 2019 – Drážďany – pro studenty 2. ročníku

Září 2020 – Švýcarsko na 7 dní – pro studenty francouzského a německého jazyka