Členové předmětové komise

Mgr. Dagmar Ženklová – Č- HV – předsedkyně předmětové komise 

Mgr. Václava Šrůtková VV – Čj

Bc. Jozefína Štěpánová, Dis. – HV – Čj

Mgr. Pavla Fišerová – HV

MgA. Alžběta Kumstátová – VV

Učebnice

Hudební výchova pro ZŠ a SŠ, SPN
Kapitoly z dějin výtvarného umění, Vladimír Prokop

Maturitní okruhy

1. Pravěké projevy umění
2. Starověký Egypt, významné památky
3. Mezopotámie, významné památky
4. Starověké Řecko a Řím, stavební řády, antické památky
5. Románský sloh, typické znaky slohu, významné památky
6. Gotika, typické znaky slohu, významné památky
7. Renesance, typické znaky slohu, vybraný umělec a jeho dílo
8. Baroko, typické znaky slohu, významní autoři
9. Klasicismus a empír, charakteristika, významné památky
10. Romantismus, charakteristika, generace Národního divadla, významní autoři
11. Expresionismus, impresionismus, charakteristika, významní autoři
12. Secese, symbolismus, charakteristika, významní autoři
13. Kubismus, jeho znaky, významní autoři
14. Surrealismus, jeho znaky, významní autoři
15. Moderní směry druhé poloviny 20. století a 21. století, vybraný umělec a jeho dílo
16. Chronologické zařazení umělců, stručné charakteristika jejich významu a díla
17. Ilustrace, významní představitelé, používané techniky
18. Krajinomalba, vývoj žánru, významní autoři a díla
19. Zátiší, vývoj žánru, významní autoři a díla
20. Portrét, vývoj žánru, významní autoři a díla
21. Užité umění, design
22. Fotografie a film, součást výtvarné kultury
23. Angažované umění, propagace idejí, kritika mravů a společenských jevů
24. Výtvarný místopis Litoměřic a okolí, významné památky, díla a autoři regionu
25. Výtvarné techniky, jejich charakteristika, využití a vývoj v určitých obdobích

Soutěže

Podle aktuální nabídky

Akce

Návštěva Severočeské galerie
Návštěva galerie Ve Dvoře
Návštěva Litoměřického hradu
Vánoční koncert
Předávání maturitních vysvědčení

Zahradní slavnost aneb GJJ má talent

V době přijímacích zkoušek a písemných maturitních zkoušek exkurze s výtvarnou a hudební tematikou