Ochrana oznamovatelů

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o. V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.

 

Příslušnou osobou podle zákona je PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. (GSM: +420724126741, info@skacelik.eu)

Protiprávní jednání je možné oznámit na http://www.nntb.cz/c/tnkwbvm7