Pátky s vědou pokračují online 🙂

RNDR. Ruth Tachezy Ph.D. – vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Prevence virových onemocnění – záznam přednášky – https://www.youtube.com/watch?v=ow8JjR6hGq4&t=2s

Miloslav Šindelář – nutriční terapeut, certifikovaný poradce pro výživu

Moderní výživa – mýty versus fakta – záznam přednášky – https://www.youtube.com/watch?v=r3aB4EUIqrg&t=278s

Pátky s vědou

Nový projekt našeho gymnázia a Nadace Orlen Unipetrol, pojmenovaný Pátky s vědou, má za cíl zprostředkovat studentům přednášky a diskuse s významnými osobnostmi z oblasti vědy, výzkumu, akademické sféry a průmyslu. Pátky s vědou zahájil 21. září Dr. Michael Londesborough s přednáškou nazvanou Chemie a život. 19. října zavítal mezi studenty prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., český imunolog a pedagog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se studenty hovořil na téma chemická válka a buňka jako hodinový stroj. Přednášky jsou natáčeny, a budou ze záznamu přístupné i široké veřejnosti na stránkách youtube Nadace Unipetrolpro zhlédnutí přednášky profesora Černého klikněte zde .

V listopadu studenti přivítali další osobnost české vědy – fyzioložkubiochemičku a bývalou předsedkyni Akademie věd České republikyprof. RNDr. Helenu Illnerovou DrSc. Pro shlédnutí přednášky profesorky Heleny Illnerové klikněte zde .

Studenti diskutovali také:

RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. – Novinky v genetice – 2. lékařská fakulta UK Praha

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. – Nanomateriály versus makromateriály – Přf UJEP

Mgr. Jan Havlík – Syntetická nanochemie – VŠCHT Praha

Ing. Václav Loula – Procházka petrolejářským oborem – Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Ing. Martin Růžička – Biopaliva včera, dnes a zítra – Úsek výzkumu a vývoje Unipetrol

Jiří Devát – Průmysl 4.0 – významný manažer české ekonomiky, podnikatel a filantrop

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. –  významná molekulární bioložka a genetička, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Miloslav Šindelář – nutriční terapeut, spoluzakladatel Institutu moderní výživy, který má za úkol vzdělávat veřejnost, studenty a sportovce o výživě na základě vědecky podložených informací a to moderní, srozumitelnou a pokud možno i zábavnou formou.