Postupujeme do mezinárodního kola v matematické soutěži

Mladý počtář Ústeckého kraje. Kromě prvního místa z oblastního kola a postupu do kola mezinárodního v matematické soutěži Adama Riese si Ema Kučerová z 1.P odváží titul MLADÝ POČTÁŘ ÚSTECKÉHO KRAJE. Dalším postupujícím z osmého místa z naší školy je Daniel Antal. Lia Zajícová si odváží titul úspěšné řešitelky. Držme Emě a Danovi 24.-25.5. 2019…

Pozvánky na přijímací zkoušky – prosíme o potvrzení přijetí nejpozději do 29.března!!!

Vážení uchazeči, v těchto dnech Vašim zákonným zástupcům byly elektronicky mailem rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám do čtyřletého i osmiletého studia. Děkujeme těm, kteří nám obratem mailem potvrzujete přijetí přihlášky. Prosíme také ostatní, aby nejpozději do 29. března mailem na adresu reditelka@gjj.cz potvrdili přijetí přihlášky. Přejeme Vám všem hodně štěstí u přijímacích zkoušek.   Radka Balounová ředitelka školy  

Postupujeme do finále soutěže o Ceny Gratias Tibi

Máme velkou radost a gratulujeme našim studentům Martině Valešové, Martinu Khoderovi, Benediktu Jandovi, Lukáši Kacarovi, Marii Hervertové a Heleně Šumerové k postupu do finále soutěže o Ceny Gratias Tibi s projektem Menšiny mezi námi.  Ze 75 přihlášených projektů v letošním roce  postupují mezi 9 finalistů.  Výsledky budou vyhlášeny 15.května 2019. Držte jim prosím palce.

Naši studenti stážisté AKADEMIE VĚD ČR

Máme velkou radost z našich studentů, kteří byli vybráni AV ČR na vědecké stáže. V loňském roce to byli Augustina Raszykova (Fyzikální ústav AV ČR) a Benedikt Janda (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR). Letos začíná stáž Eliška Přibíková v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v krásném prostředí Průhonického parku. Vážíme si studentů, kteří…

Studenti chemického semináře na Katedře analytické chemie PřfUK Praha

Studenti chemického semináře měli možnost experimentovat na Katedře analytické chemie PřfUK Praha. Seznámili se s metodami kvalitativní a kvantitativní analytické chemie – důkazy iontů, titrace, spektrofotometrie. Stihli ještě zajímavou přednášku z toxikologie – Jedy v historii, detektivkách a současnosti. Praktické zkušenosti a teoretické informace jim pomohou u maturitní zkoušky z chemie. Děkujeme panu doc.Nesměrákovi a…