Myšlenkou celého projektu není jen rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí již od 5 let, ale také rozvoj lektorských dovedností u našich studentů. Jelikož oni jsou ti, kteří za pomoci vyučujícího připravují a vedou samotné experimenty s dětmi. Projekt realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice, Lovochemie a.s.  a Fondu Hennlich. Děkujeme. Cílová skupina:

  • děti od 5 do 13 let

Cíl pro naše studenty: 

  • upevnění a prohloubení nabytých znalostí v oblasti přírodních věd
  • spolupráce a komunikace s mladšími dětmi / žáky
  • lektorská příprava a zodpovědnost
  • naučit se předat vědomosti jiným

Projekt probíhá v odpoledních hodinách. Termíny setkání jsou zveřejněny dopředu na stránkách školy.

Proběhlá setkání:

15. 11. 2018

12. 2. 2019

26. 3. 2019

30. 4. 2019

21. 5. 2019

17. 10. 2019

7. 11. 2019

23. 1. 2020

Nejbližší termín: říjen 2020

Rezervace místa z důvodu omezené kapacity nutná.