Projekt s názvem Věda na GJJ obsahuje pět dílčích programů :

Věda pro děti na GJJ

– Mobilní laboratoř

– Centrum vědecké kolegiální podpory

– Benefiční vědecké show

– Badatelský klub

Všechny tyto programy si kladou za cíl u dětí, žáků, studentů a pedagogů zvýšit prestiž a oblíbenost vědních oborů, převážně pak chemie. Všechny programy jsou realizované interaktivně a zážitkově, aby si cílové skupiny prožily vědu na vlastní kůži.

 

Projekt Věda na GJJ se rozvíjí od roku 2018. Prvotní myšlenka byla přiblížit vědu i dětem, které ještě ve škole nemají chemii, fyziku nebo biologii, podporovat jejich zvídavost a rozšířit jejich zájem (dokud ho projevují) a zapojit naše studenty. Vznikl tak program Věda pro děti na GJJ, kdy naši studenti v roli lektorů připravují, za pomoci A. Marschallové R., projektová odpoledne pro děti od 5 let. Zájem je obrovský a často nemáme kapacitu pojmout všechny děti. Proto vznikl další projekt Mobilní laboratoř, kdy studenti gymnázia opět jako lektoři pod vedením A. Marschallové R. dochází na okolní MŠ a ZŠ, kde realizují Vědecké laborky nebo Vědeckou show přímo ve třídě vybraných škol a dochází tak k širšímu zapojení žáků.

Bohužel ani tento zájem nejsme z časových důvodů schopni pokrýt. Tak vznikl další program Centrum vědecké kolegiální podpory, kdy v odpoledních hodinách, 1x měsíčně, se scházíme s pedagogy okolních škol a předáváme jim naše Know-how, jak s dětmi / žáky realizovat bádání i v počtu plné třídy, bez laboratoře, s dostupnými a bezpečnými pomůckami, aby pak oni sami, bez nás, mohli realizovat zážitkovou pedagogiku v předmětech jako jsou prvouka, přírodověda nebo i výtvarná výchova.

Realizujeme i benefiční vědecké show, které jsou vždy plně obsazeny a výtěžek putuje na podporu potřebných. V tomto programu jsou opět zapojeni naši studenti jako lektoři, kdy na zadané téma vtipně a poučně zpracují několik experimentů, které poté předvedou publiku.

Jako poslední program na podnět samotných studentů vznikl Badatelský klub. Studenti cítili potřebu mít více praktické chemie, než nabízí jejich rozvrh. A tak se po vyučování, ve svém volnu scházejí s A. Marschallovou R. a v průběhu 90 minut bádají a realizují nové modifikace starých experimentů. Výstupem tohoto klubu bude příručka pro badatele, kde budou návody pro jednotlivé experimenty, fotodokumentace, a hlavně naše zkušenosti a vychytávky.

Rádi bychom ve všech programech, které utváří celý projekt Věda na GJJ i nadále pokračovali a rozvíjeli je. Obrovský přínos projektu pro naše studenty vidíme v možnosti vyzkoušet si práci pedagoga – lektora, kdy studenti testují své teoretické znalosti v praxi a zlepšují své komunikační dovednosti. Studenti plánují s vyučujícím harmonogram projektových dnů a učí se spolupráci napříč věkovými skupinami.

Projekt plánujeme udržet co nejdéle.

 

Termíny jsou zveřejněny na Facebooku školy popř. zde.

 

Finančními partnery jsou:

Nadace ORLEN Unipetrol, Město Litoměřice. Moc děkujeme, jen díky vám je celý program zadarmo.

 

Věda pro děti:

Proběhlá setkání:

2018: 15. 11. 

2019: 12. 2., 26. 3., 30. 4., 21. 5., 17. 10., 7. 11.

2020: 23. 1., 22. 9., 30.9., 1.10.

2021: 1.6., 29.6., 15.9., 1.10.

2022: 16.2., 23.3., 1.6., 5.10., 24.10., 9.11., 10.11.

2023: 19.1., 16.2., 4.5., 1.6.

 

Nejbližší termín: říjen 2023

Rezervace místa z důvodu omezené kapacity nutná.