Myšlenkou celého projektu není jen rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí již od 5 let, ale také rozvoj lektorských dovedností u našich studentů. Jelikož oni jsou ti, kteří za pomoci vyučujícího připravují a vedou samotné experimenty s dětmi. Projekt realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice a Fondu Hennlich. Děkujeme. Cílová skupina:

  • děti od 5 do 13 let

Cíl pro naše studenty: 

  • upevnění a prohloubení nabytých znalostí v oblasti přírodních věd
  • spolupráce a komunikace s mladšími dětmi / žáky
  • lektorská příprava a zodpovědnost
  • naučit se předat vědomosti jiným

Projekt probíhá v odpoledních hodinách. Termíny setkání jsou zveřejněny dopředu na stránkách školy. Nejbližší termín: 17.10. od 14.00 hod

Rezervace místa z důvodu omezené kapacity nutná.