Učebnice – školní rok 2023-2024

Učebnice pro nižší gymnázium (prima) studenti dostanou v prvních dnech měsíce září. Pracovní sešity pro všechny ročníky nižšího gymnázia budou nakoupeny v průběhu prázdnin a platba a distribuce proběhne v září.

Učebnice pro studenty vyššího gymnázia jsou v kompetenci pedagogů jednotlivých předmětů. Studenti budou informováni v září.