Pravidla pro výběr volitelných předmětů na školní rok 2022-2023 včetně Inspirace k výběru seminářů podle profesí aneb jaký seminář si mám vybrat?

Prosíme pečlivě čtěte pravidla pro výběr seminářů!!!

Pravidla pro výběr_volitelné_semináře_2022-2023

Výběr volitelných předmětů probíhá elektronicky přes Edupage. 

Termín pro odeslání přihlášky je nejpozději do pondělí 14. února 2022 do 23.59.

Dvouleté volitelné předměty – anotace

Biologický seminář_dvouletý

Dějiny umění_dvouletý seminář

Latina_dvouletý seminář

Seminář z deskriptivní geometrie_dvouletý

Ekonomie_dvouletý seminář

FCE_dvouletý seminář

Chemický seminář_dvouletý

Konverzace v anglickém jazyce_dvouletý seminář

Konverzace ve francouzském jazyce,_dvouletý seminář

Matematický seminář_dvouletý seminář

Psychologie_dvouletý seminář

Seminář z dějepisu_dvouletý seminář

Fyzikální seminář_dvouletý seminář

Seminář z programování_dvouletý seminář

Společenskovědní seminář_dvouletý seminář

Zeměpisný seminář_dvouletý seminář

Jednoleté volitelné předměty – anotace

CAE_jednoletý seminář

Chemická analýza_jednoletý

Dějiny umění_jednoletý seminář

Deskriptivní geometrie_jednoletý seminář

Gramatická cvičení z anglického jazyka_jednoletý seminář

Konverzace ve francouzském jazyce_jednoletý seminář

Literarně jazykový seminář_jednoletý

Matematické úlohy_jednoletý seminář

Matematická informatika_jednoletý seminář

Medicínská fyzika_jednoletý seminář

Metody řešení matematických úloh_jednoletý seminář

Mediální výchova_jednoletý seminář

Moderní dějiny_jednoletý seminář

Molekulární a buněčná biologie_jednoletý seminář

Multimediální seminář_jednoletý seminář

Německá konverzace_jednoletý seminář

Německá konverzace s možností získání mezinárodního certifikátu A2_jednoletý seminář

Právo_jednoletý seminář

Psaní na PC všemi deseti_jednoletý seminář

Pronunciation and presentation skills_jednoletý seminář

Seminář komunikačních dovedností_jednoletý

Seminář pedagogiky_jednoletý

Seminář z biochemie_jednoletý

Socialni patologie_jednoletý seminář

Statistická šetření_jednoletý seminář

Teorie a praxe sportu_jednoletý seminář