Členové předmětové komise českého jazyka a literatury

Mgr. Petr Bašus Č – D
Mgr. Eva Hrdličková Č- D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Ivana Kalná Č – D
Mgr. Alena Němčanská Č – Aj
Mgr. Iveta Adámková – Č – Aj – Nj – Latina
Mgr. Andrea Skokanová Č – ZSV
Mgr. Veronika Trpišovská Č – Aj
Mgr. Dagmar Ženklová Č – Hv

Bc. Eliška Malá – Č – Fj

Učebnice pro primu až kvartu

Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus
Čítanka pro základní školy a gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus

 

Učebnice pro 1.-4. ročník a kvintu až oktávu

1.A a kvinta – učebnice Literatura pro 1. ročník SŠ a pracovní sešit, vydavatelství Didaktis

Sloh a komunikace, vydavatelství Fraus

1.B– Literatura pro 1. ročník SŠ – vydavatelství Taktik

Český jazyk pro 1. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

  1. ročníky a sexta – Literatura pro 2.ročník SŠ, vydavatelství Taktik

Český jazyk pro 2. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

  1. ročníky a septima – Literatura pro 3. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

Český jazyk pro 3. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

4.A – Literatura pro 4. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

Český jazyk pro 4. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

4.B – Literatura pro 4. ročník SŠ, vydavatelství Didaktis

Sloh a komunikace, vydavatelství Fraus

Oktáva – Literatura pro 4. ročník SŠ, vydavatelství Taktik

Cvičení z českého jazyka, vydavatelství Fraus

 

 

Státní maturita

20 vybraných knih ze Cesky_jazyk_-_cetba_pro_soucasne_1.-2.,3. a 4. rocniky

Soutěže

Olympiáda v českém jazyce I. kategorie pro tercii a kvartu
Olympiáda v českém jazyce II. kategorie pro 1. – 4. ročník vyššího gymnázia
Recitační soutěž pro víceleté i čtyřleté gymnázium
Soutěže podle nabídky škol

Akce

Divadelní představení v Divadle K. H. Máchy dle nabídky divadla
Návštěvy vybraných představení různých divadel v rámci Klubu mladého diváka
Návštěvy Máchovy světničky
Návštěvy Knihovny K. H. Máchy