Členové předmětové komise českého jazyka a literatury

Mgr. Petr Bašus Č – D
Mgr. Eva Hrdličková Č- D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Ivana Kalná Č – D
Mgr. Alena Němčanská Č – Aj
Mgr. Iveta Adámková – Č – Aj – Nj – Latina
Mgr. Andrea Skokanová Č – ZSV
Mgr. Veronika Trpišovská Č – Aj
Mgr. Dagmar Ženklová Č – Hv

Bc. Eliška Malá – Č – Fj

Učebnice pro primu až kvartu

Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus
Čítanka pro základní školy a gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus

Učebnice pro 1.- 4. ročník a kvintu až oktávu

Literatura pro 1. ročník středních škol – Taktik
Literatura pro 2. ročník středních škol – Didaktis + Taktik
Literatura pro 3. ročník středních škol – Didaktis + Taktik
Literatura pro 4. ročník středních škol – Didaktis
Pracovní sešity pro každý ročník

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století – Vladimír Prokop
Literatura 19. a počátku 20. století – Vladimír Prokop
Přehled české literatury 20. století – Vladimír Prokop
Přehled světové literatury 20. století – Vladimír Prokop
Čítanky ke každé učebnici

Mluvnice- Učebnice českého jazyka pro střední školy – Fraus
Komunikace a sloh – Učebnice českého jazyka pro střední školy- Fraus
Cvičebnice pro obě učebnice

Státní maturita

20 vybraných knih ze Cesky_jazyk_skolni_seznam_literarnich_del_2

Seznam četby 

Cesky_jazyk_cetba_pro_soucasny_1.a 2.rocnik

Soutěže

Olympiáda v českém jazyce I. kategorie pro tercii a kvartu
Olympiáda v českém jazyce II. kategorie pro 1. – 4. ročník vyššího gymnázia
Recitační soutěž pro víceleté i čtyřleté gymnázium
Soutěže podle nabídky škol

Akce

Divadelní představení v Divadle K. H. Máchy dle nabídky divadla
Návštěvy vybraných představení různých divadel v rámci Klubu mladého diváka
Návštěvy Máchovy světničky
Návštěvy Knihovny K. H. Máchy