Pátky s vědou

Nový projekt našeho gymnázia a Nadace Unipetrol, pojmenovaný Pátky s vědou, má za cíl zprostředkovat studentům přednášky a diskuse s významnými osobnostmi z oblasti vědy, výzkumu, akademické sféry a průmyslu. Pátky s vědou zahájil 21. září Dr. Michael Londesborough s přednáškou nazvanou Chemie a život. 19. října zavítal mezi studenty prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., český imunolog a pedagog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se studenty hovořil na téma chemická válka a buňka jako hodinový stroj. Přednášky jsou natáčeny, a budou ze záznamu přístupné i široké veřejnosti na stránkách youtube Nadace Unipetrol: pro shlédnutí přednášky profesora Černého klikněte zde .

V listopadu studenti přivítali další osobnost české vědy – fyzioložku, biochemičku a bývalou předsedkyni Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Helenu Illnerovou DrSc. Pro shlédnutí přednášky profesorky Heleny Illnerové klikněte zde .

Studenti diskutovali také:

RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. – Novinky v genetice – 2. lékařská fakulta UK Praha

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. – Nanomateriály versus makromateriály – Přf UJEP

Mgr. Jan Havlík – Syntetická nanochemie – VŠCHT Praha

Ing. Václav Loula – Procházka petrolejářským oborem – Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Ing. Martin Růžička – Biopaliva včera, dnes a zítra – Úsek výzkumu a vývoje Unipetrol

Jiří Devát – Průmysl 4.0 – významný manažer české ekonomiky, podnikatel a filantrop

 

Šablony I.

Šablony II.

CanSat 2019+

Budování kapacit pro rozvoj školy I. – Centra kolegiální podpory

Číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

Annotace projektu

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Hlavní zaměření projektu

Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka

 

Školní rok 2019-2020

Nahlédněte do světa druhých

Stabilní projekt našeho gymnázia nově pojmenovaný Nahlédněte do světa druhých, má za cíl zprostředkovat studentům přednášky a diskuse s významnými osobnostmi z oblasti humanitních věd a společenského života.

Erik Tabery – šéfredaktor Respektu

Marie Bastlová – redaktorka Zpravodajského serveru Českého rozhlasu

Petra Procházková – válečná zpravodajka a novinářka

Martin Jaroš – marketingový odborník

Michal Horáček – český spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent, vystudovaný antropolog

 

 

30 let od Sametové revoluce – listopad 2019