Šablony I.

Šablony II.

CanSat 2019+

Budování kapacit pro rozvoj školy I. – Centra kolegiální podpory

Číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

Annotace projektu

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Hlavní zaměření projektu

Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka

 

Školní rok 2019-2020

 

 

 

30 let od Sametové revoluce – listopad 2019