Přijímací řízení školní rok 2024/2025

Nový informační web – Přijímací zkoušky – Jaro 2024 – https://www.prihlaskynastredni.cz/

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022/2023, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2023 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 26 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (24 řádně a 2 místa na odvolání)

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 52 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (50 řádně a 2 místa na odvolání)

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají ke dni

Gymnázium Josefa Jungmanna, Jezuitská 1/22, Litoměřice, 412 01 (1. patro) – k rukám vedení školy – od 7 hodin do 16 hod. V případě, že vám termíny nevyhovují, můžete odevzdat přihlášku po telefonické domluvě v jiný termín popř. zaslat doporučeně poštou nebo datovou schránkou. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – bude upřesněno
Čtyřleté studium – bude upřesněno

VZOR PŘIHLÁŠKY A NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ

OSMILETÉ STUDIUM – bude upřesněno
ČTYŘLETÉ STUDIUM – bude upřesněno

Návod na vyplnění –

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

bude upřesněno

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  1. řádný termín čtyřleté – 12.dubna 2024
  2. řádný termín čtyřleté – 15. dubna 2024

 

  1. řádný termín osmileté – 16. dubna 2024
  2. řádný termín osmileté – 17. dubna 2024

 

Náhradní termíny pro oba obory – 29.4. 2024 a 30.4. 2024

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

JAK SE STÁT ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY?

CO MOHU DĚLAT DÁL?

KDE NAJDU PODPORU?

pro_mladistve_ČJ

pro_mladistve_EN

pro_mladistve_UK