Aktuální informace z MŠMT – https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Aktuální informace z GJJ – Dny otevřených dveří online – středa 27. ledna a středa 10. února – https://www.gjj.cz/2021/01/07/den-otevrenych-dveri-online-27-ledna-a-10-unora/

Přijímací řízení na školní rok 2021 – 2022

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2021

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (1. patro) – k rukám vedení školy – od pondělí 22.února do pátku 26. února od 7 hodin do 18 hod 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2021
Čtyřleté studium – budou zveřejněna nejpozději do 31.1. 2021

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_osmilete_studium_2021
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_ctyrlete_studium_2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu – je to škola, na které byste chtěli studovat 
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu – náhradní škola

– Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte tzv. druhý cizí jazyk (NJ = německý, FJ = francouzský, RJ = ruský), který chcete na gymnáziu studovat. Používejte následující legendu:

    • NJ, FJ, RJ jazyk tzv. druhý cizí jazyk,  který žák začne studovat podle úrovně (bude zjištěno na základě rozřazovacího testu v červnu) – do závorky uveďte počet let studia
    • např. NJ (2 roky) nebo  RJ (0 let)

– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté středa 14. dubna čtvrtek 15. dubna středa 12. května čtvrtek 13. května
Čtyřleté pondělí 12. dubna úterý 13. dubna středa 12. května čtvrtek 13. května

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore