VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Čtyřleté studium: Výsledková listina_4leté_signRB

Osmileté studium: Výsledková listina_8leté_signRB

 

Gratulujeme přijatým uchazečům a těšíme se na červnové setkání (termín bude upřesněn). Součástí setkání budou informace o škole a rozřazovací jazykové testy.

Radka Balounová

ředitelka školy

Přijímací řízení školní rok 2024/2025

 

Vážení rodiče, 

nejpozději do zítřejšího dne 26.3. 2024 vám na email (pokud jste přihlášku podali elektronicky) přijde upozornění, že v systému DIPSY máte pozvánku k přijímacím zkouškám. Prosím zkontrolujte také nevyžádanou poštu. V případě, že upozornění nenajdete nebo vám nepůjde otevřít přihláška, prosím kontaktujte školu, pošleme vám emailem pozvánku ještě jednou. 

V případě podání přihlášky hybridně nebo papírově vám bude přihláška doručena doporučeně Českou poštou. Přihlášky odesíláme v průběhu zítřejšího dne 26.3. 2024. 

Děkuji za pochopení

Radka Balounová

ředitelka školy 

Nový informační web – Přijímací zkoušky – Jaro 2024 – https://www.prihlaskynastredni.cz/

Digitální přihlašovací systém pro podávání přihlášek ke studiu – https://www.dipsy.cz/

Při elektronickém podání přihlášky prosíme nahrávejte všechny přílohy do systému dipsy!!!

Tři možnosti jak podat přihlášku – https://www.dipsy.cz/prihlaska/intro

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podle §60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2024 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 28 uchazečů (jedna třída)

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 56 uchazečů (dvě třídy)

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají v termínu od 1.2. – 20.2. 2024 ideálně v podobě elektronické přihlášky – https://www.dipsy.cz/prihlaska/intro

 

(více info – https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium –Kritéria osmileté_2024-2025_signRB_final
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté_2024-2025_signRB_final

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  1. řádný termín čtyřleté – 12.dubna 2024
  2. řádný termín čtyřleté – 15. dubna 2024

 

  1. řádný termín osmileté – 16. dubna 2024
  2. řádný termín osmileté – 17. dubna 2024

 

Náhradní termíny pro oba obory – 29.4. 2024 a 30.4. 2024

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://www.dipsy.cz/

PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

JAK SE STÁT ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY?

CO MOHU DĚLAT DÁL?

KDE NAJDU PODPORU?

pro_mladistve_ČJ

pro_mladistve_EN

pro_mladistve_UK