PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Konečné výsledky jsou ke stažení na následujících odkazech:

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí
Poučení o odvolání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2019-2020 využívat centrálně zadávané jednotné testy společnosti CERMAT. Podrobnější informace budeme pro vás na našich webových stránkách zveřejňovat ihned, jakmile je obdržíme z CERMATU.

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři školy (č. dveří 52) nebo zašlete do pátku 1. března 2019 na adresu Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria osmileté studium
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté studium

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2019 osmileté studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2019 čtyrleté studium

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

– Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu
– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
– Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté 16. dubna 2019 17. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019
Čtyřleté 12. dubna 2019 15. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
Přesné informace včetně časového harmonogramu obdržíte v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou vám odešleme nejpozději začátkem dubna 2019.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

Termíny přijímacích zkoušek

Časový rozvrh konání písemných testů v rámci 1. kola

Vyhláška k přijímacímu řízení na střední školy

Legislativa a další předpisy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

Litoměřice 31.1. 2019
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D., ředitelka školy