PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 2. března 2020 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Budou zveřejněna.

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 osmileté studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 čtyřleté studium

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

– Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu
– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
– Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté čtvrtek 16. dubna pátek 17. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května
Čtyřleté úterý 14. dubna středa 15. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

Legislativa a další předpisy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí
Poučení o odvolání