Základní informace o přijímacím řízení na střední školy včetně termínů pro školní rok 2018/2019:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore