Předmětová komise Zeměpis

Mgr. Vladimír Švihlík, M-Z – předseda komise 
Mgr. Martin Bambas – TV – Z
Mgr. Alena Rupertová, Tv – Z
Mgr. Anna Pavlů, M-Z

Učebnice a atlasy:

Červinka, Tampír: Přírodní prostředí Země
Holeček, Janský, Tlach: Zeměpis světa 1
Kolektiv: Školní atlas světa
Holeček, Janský, Tlach: Zeměpis světa 1
Holeček a kol.: Zeměpis světa 2
Jeřábek, Vilímek: Zeměpis světa 3
Kastner, Holeček, Krajíček: Zeměpis naší vlasti
Herink, Valenta: Současný svět
Kolektiv: Česká republika – školní atlas
Bičík, Janský: Příroda a lidé Země
Bičík: Regionální zeměpis světadílů
Holeček a kol.: Zeměpis České republiky

Maturitní okruhy:

1. Základní problémy teoretické geografie, krajinná sféra jako systém
2. Geografické aspekty ochrany životního prostředí
3. Současné hlavní problémy světové ekonomiky
4. Matematická geografie
5. Základy kartografie
6. Atmosféra
7. Hydrosféra
8. Litosféra
9. Georeliéf
10. Pedosféra
11. Biosféra
12. Geografie obyvatelstva a sídel
13. Geografie průmyslu
14. Geografie dopravy
15. Geografie zemědělství
16. Současné politické rozdělení světa
17. USA
18. Kanada, Austrálie, Japonsko
19. Rozvojové země
20. Západní Evropa
21. Střední Evropa
22. Jižní Evropa
23. Severní Evropa
24. Jihovýchodní Evropa
25. Rusko a východoevropské státy, SNS
26. Fyzickogeografická charakteristika ČR
27. Obyvatelstvo a sídelní systémy ČR
28. Průmyslové územní systémy ČR
29. Zemědělské územní systémy ČR
30. Dopravní systém ČR

Zeměpisné soutěže:

žáci všech ročníků se mohou zapojovat do Zeměpisné olympiády, soutěže Eurorébus a dalších ze široké nabídky, která přichází na školu