Předmětová komise Zeměpis

Mgr. Anna Pavlů – předsedkyně komise 

Mgr. Martin Bambas – TV – Z

Mgr. Jakub Březina – D – Z

Mgr. Tomáš Král – Z
Mgr. Alena Rupertová, Tv – Z

Učebnice a atlasy:

Červinka, Tampír: Přírodní prostředí Země
Holeček, Janský, Tlach: Zeměpis světa 1
Kolektiv: Školní atlas světa
Holeček, Janský, Tlach: Zeměpis světa 1
Holeček a kol.: Zeměpis světa 2
Jeřábek, Vilímek: Zeměpis světa 3
Kastner, Holeček, Krajíček: Zeměpis naší vlasti
Herink, Valenta: Současný svět
Kolektiv: Česká republika – školní atlas
Bičík, Janský: Příroda a lidé Země
Bičík: Regionální zeměpis světadílů
Holeček a kol.: Zeměpis České republiky

Maturitní okruhy:

 1. Matematická geografie
 2. Kartografie
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Litosféra
 6. Pedosféra
 7. Biosféra
 8. Obyvatelstva a sídla
 9. Zemědělství
 10. Průmysl
 11. Doprava
 12. Politické rozdělení světa
 13. Kanada, USA, Austrálie
 14. Japonsko, Čína
 15. Rozvojové země
 16. Západní Evropa
 17. Střední Evropa
 18. Jižní Evropa
 19. Severní Evropa
 20. Jihovýchodní Evropa
 21. Rusko a východoevropské státy, SNS
 22. Fyzickogeografická charakteristika ČR
 23. Obyvatelstvo a sídla ČR
 24. Zemědělství ČR
 25. Průmysl a doprava ČR

 

Zeměpisné soutěže:

žáci všech ročníků se mohou zapojovat do Zeměpisné olympiády, soutěže Eurorébus a dalších ze široké nabídky, která přichází na školu