Složení komise:

Mgr. Markéta Fialová (Bi – Ch) – předsedkyně komise
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. (Bi – Ch)
RNDr. Jaroslav Kohout (Bi – Ch)
Mgr. Monika Pelikánová (Bi – Ch – Fy)

Bc. Iva Kyzlíková (Bi – Ch)

Ing. Mgr. Markéta Pilneyová (Bi – Ch)

Učebnice- doporučené:

JELÍNEK Jan, ZICHÁČEK Vladimír. Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2007 (několik vydání)
ROSYPAL, Stanislav a kol.. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003
ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006
KOČÁREK, Eduard. Genetika. Praha: Scientia, 2008

Šíma Petr – Biologie pro 1. ročník gymnázií, EDUKO Praha 2022

Šíma Petr – Biologie pro 2. ročník, EDUKO Praha 2023

Šíma Petr – Biologie v souvislostech, EDUKO Praha 2023

Hravý přírodopis (6,7,8,9)- pracovní sešity od vydavatelství Taktik- nově 

Elektronická učebnice   https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/ucebnice/21/lekce

Soutěže

Biologická olympiáda – všechny kategorie (A, B, C, D)

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/
Přírodovědný Klokan
Podzimní a jarní poznávání rostlin (pořádá Oblastní muzeum Litoměřice)

Plánované akce

Týden vědy a techniky- exkurze do BIOCEVu a ÚMG AV ČR v Praze (Seminář z biologie); přednášky dle programu
Veletrh vědy- Praha
Anatomický ústav – 3.LF UK Praha
Městská nemocnice Litoměřice- exkurze vybraných studentů se zájmem o biologii či studium medicíny

Den za obnovu lesa

Národní muzeum – Zázraky evoluce

Maturitní témata z biologie

1) Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, základy systematiky.
2) Buněčná teorie.
3) Rozmnožování buněk a organismů.
4) Prokaryotické organismy.
5 )Houby, nižší rostliny, chromista.
6 )Vyšší rostliny, charakteristika výtrusných a nahosemenných rostlin.
7) Vyšší rostliny, charakteristika a význam krytosemenných rostlin.
8) Prvoci, houby, žahavci.
9) Prvoústí, charakteristika a význam (bez členovců).
10) Prvoústí, charakteristika a význam členovců.
11) Druhoústí I. (bez suchozemských obratlovců).
12) Druhoústí II. (suchozemští obratlovci).
13) Základní buněčné funkce.
14) Výživa rostlin.
15) Vodní režim rostlin.
16) Dýchání rostlin a živočichů, růst a vývoj rostlin.
17) Smyslové funkce živočichů a člověka.
18) Humorální a nervová regulace u živočichů a člověka.
19 )Pohybové funkce živočichů a člověka.
20) Molekulární a buněčná dědičnost.
21) Dědičnost organismů.
22) Člověk a dědičnost, genetická proměnlivost.
23) Vznik a vývoj života, antropogeneze.
24) Cévní soustava člověka. Funkce obranných mechanismů.
25) Trávicí soustava živočichů a člověka.
26) Dýchací a vylučovací soustava živočichů a člověka. Termoregulace.
27)Rozmnožovací soustava člověka a individuální vývoj.
28) Vztahy mezi organismy a prostředím.
29) Člověk a prostředí.
30) Význam biologických věd.