Vedení školy

Ředitelka školy


RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
reditelka@gjj.cz

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy


RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
marschallova.a@gjj.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy


Mgr. Bc. Alena Rupertová
rupertova.a@gjj.cz

 

Výchovní poradci


PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

 


Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

 

Metodik prevence


Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

 

Provoz školy

Ekonomka školy


Soňa Nykodymová
nykodymova.s@gjj.cz

 

 

Účetní školy

Bc. Petra Zimandlová

ucetni@gjj.cz

Hospodářka školy


Miroslava Nerglová
nerglova.m@gjj.cz

 

Školnice

Venuše Barášková

 

Profesorský sbor

 

Víceleté gymnázium

Prima


Mgr. Monika Pelikánová
pelikanova.m@gjj.cz

 

Sekunda

Ing. Lenka Povová
povova.l@gjj.cz

 

Tercie

Mgr. Veronika Trpišovská
trpisovska.v@gjj.cz

 

Kvarta

Mgr. Dagmar Kovandová
kovandova.d@gjj.cz

 

Kvinta


Mgr. Alena Němčanská
nemcanska.a@gjj.cz

 

Sexta


Mgr. Dagmar Ženklová
zenklova.d@gjj.cz

 

Septima


Mgr. Markéta Fialová
fialova.m@gjj.cz

 

Oktáva


PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

 

Čtyřleté gymnázium

1.A


Mgr. Petr Bašus
basus.p@gjj.cz

 

1.B

 

Mgr. Roman Saňa
sana.r@gjj.cz

 

1.C

 

Bc. Eliška Malá
mala.e@gjj.cz

 

2.A

 

Mgr. Martin Bambas
bambas.m@gjj.cz

 

2.B

 

Mgr. Eva Hrdličková
hrdlickova.e@gjj.cz

 

2.C

 

Mgr. Iveta Adámková
adamkova.i@gjj.cz

 

3.A

 

Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

 

3.B


Mgr. Jaroslav Kruliš
krulis.j@gjj.cz

 

4.A


Ing. Mgr. Jana Gabčanová
gabcanova.j@gjj.cz

 

4.B

 

Mgr. Kateřina Vomáčková
vomackova.k@gjj.cz

 

Pedagogové bez třídnictví:


Mgr. et Mgr. Marek Baloun
baloun.m@gjj.cz

 

 


Mgr. Pavel Beránek
beranek.p@gjj.cz

 

 


Ing. Aleš Círus, Ph.D.
cirus.a@gjj.cz

 

 


Radek Černý
cerny.r@gjj.cz

 

 


Bc. Sarah Good
good.s@gjj.cz

 

 

Mgr. Petra Hartmanová, MBA

hartmanova.p@gjj.cz

 

 

Mgr. Ivana Kalná
kalna.i@gjj.cz

 

 


Mgr. Michaela Kirschnerová
kirschnerova.m@gjj.cz

 


RNDr. Jaroslav Kohout
kohout.j@gjj.cz

 

 

Mgr. Tomáš Král
kral.t@gjj.cz

 

 

 

MgA. Alžběta Kumstátová
kumstatova.a@gjj.cz

 

Bc. Iva Kyzlíková
kyzlikova.i@gjj.cz

 

 


Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

 

 

PhDr. Eva Novotná
novotna.e@gjj.cz

 

 

Mgr. Anna Pavlů
pavlu.a@gjj.cz


Mgr. Petra Polívková
polivkova.p@gjj.cz

 

 

Mgr. Jana Poloha
poloha.j@gjj.cz

 

 

 

Mgr. Jitka Putnarová
putnarova.j@gjj.cz

 

 

Vendula Slabochová
slabochova.v@gjj.cz

 

 


Mgr. Jiřina Stránská
stranska.j@gjj.cz

 

 

Mgr. Kateřina Šišovská
sisovska.k@gjj.cz


Mgr. Václava Šrůtková

srutkova.v@gjj.cz

 

 


Bc. Josefína Štěpánová, DiS.
stepanova.j@gjj.cz

 

 


Mgr. Iveta Tůmová
tumova.i@gjj.cz

 

 


Jiří Vávra
vavra.j@gjj.cz

 

 


Mgr. Rita Vlčková
vlckova.r@gjj.cz

 

 


Mgr. Petr Vytejček
vytejcek.p@gjj.cz

 

 

Ing. Monika Zábranská, Ph.D.
zabranska.m@gjj.cz

 

 


Mgr. Veronika Zachová
zachova.v@gjj.cz

 

 


Bc. Marek Zákravský
zakravsky.m@gjj.cz

 

 


B.A. Lynne Zelenka
zelenka.l@gjj.cz

 

 

Pedagogové na mateřské a rodičovské dovolené:


RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.
farna.a@gjj.cz

 

 


Mgr. Kateřina Nováková
novakova.k@gjj.cz

 

 


Mgr. Annemarie Harciníková
harcinikova.a@gjj.cz

 

 

 

Bc. Iva Šestáková
sestakova.i@gjj.cz

 

 

Mgr. Svatava Duková (Krupková)
dukova.s@gjj.cz

Mgr. Hana Vebrová
vebrova.h@gjj.cz