Vedení školy

Ředitelka školy


RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
reditelka@gjj.cz

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy


RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
marschallova.a@gjj.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy


Mgr. Bc. Alena Rupertová
rupertova.a@gjj.cz

 

Výchovní poradci


PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

 


Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

 

Metodici prevence


Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

 

 

 

Mgr. Jana Poloha
poloha.j@gjj.cz

 

Školní etoped

Bc. Šárka Brádková

Školní psycholog

Bc. Šárka Horáková

Provoz školy

Mzdová účetní, personalistka


Soňa Nykodymová
nykodymova.s@gjj.cz

 

 

Ekonomka školy

Bc. Hana Suchá

sucha.h@gjj.cz

Hospodářka školy


Miroslava Nerglová
nerglova.m@gjj.cz

 

Školnice

Venuše Barášková

Úklidový personál

Štěpánka Barášková

Iveta Jendřiščíková

Milena Judová

Veronika Kuclerová

Naděžda Tomečková

 

Profesorský sbor

 

Víceleté gymnázium

Prima

 

Mgr. Jakub Březina (D, Z)
brezina.j@gjj.cz

 

Sekunda


Mgr. Monika Pelikánová (Bi, Che)
pelikanova.m@gjj.cz

 

Tercie

Ing. Lenka Povová (Fy. M)
povova.l@gjj.cz

 

 

Kvarta

Mgr. Veronika Trpišovská (Čj, Aj)
trpisovska.v@gjj.cz

 

 

Kvinta

Mgr. Dagmar Kovandová (M, Dg)
kovandova.d@gjj.cz

 

 

Sexta


Mgr. Alena Němčanská (Čj, Aj)
nemcanska.a@gjj.cz

 

Septima


Mgr. Dagmar Ženklová (Čj, Hv)
zenklova.d@gjj.cz

 

Oktáva


Mgr. Markéta Fialová (Bi,Che)
fialova.m@gjj.cz

 

Čtyřleté gymnázium

1.A


Ing. Mgr. Jana Gabčanová (M, ICT)
gabcanova.j@gjj.cz

 

 

1.B

Mgr. Anna Pavlů (M, Z)

2.A


Mgr. Petr Bašus (Čj, D)
basus.p@gjj.cz

 

2.B

 

Mgr. Roman Saňa (Fy)
sana.r@gjj.cz

 

2.C

 

Bc. Eliška Hrbková (Čj, Fj)
hrbkova.el@gjj.cz

 

3.A

 

Mgr. Martin Bambas (Tv, Z)
bambas.m@gjj.cz

 

3.B

 

Mgr. Eva Hrdličková (Čj, D)
hrdlickova.e@gjj.cz

 

3.C

 

Mgr. Iveta Adámková (Aj, Čj, Nj, La)
adamkova.i@gjj.cz

 

4.A

 

Mgr. Andrea Skokanová (ČJ, ZSV)
skokanova.a@gjj.cz

 

4.B


Mgr. Jaroslav Kruliš (ZSV, TV)
krulis.j@gjj.cz

 

Pedagogové bez třídnictví:


Mgr. et Mgr. Marek Baloun (Nj)
baloun.m@gjj.cz

 

 


Mgr. Pavel Beránek (ICT)
beranek.p@gjj.cz

 

 

Simon Borský (Aj)
borsky.s@gjj.cz

Bc. Šárka Brádková (TV)
bradkova.s@gjj.cz

 


Radek Černý (ICT, TV)
cerny.r@gjj.cz

 

 


Mgr. Pavla Fišerová (HV)
fiserova.p@gjj.cz

 

 


Bc. Sarah Good (Aj)
good.s@gjj.cz

 

 

 

Mgr. Ivana Kalná (D,Čj)
kalna.i@gjj.cz

 


Zuzana Kodešová (Fy)
kodesova.z@gjj.cz

 

 


Mgr. Michaela Kirschnerová (Aj)
kirschnerova.m@gjj.cz

 


RNDr. Jaroslav Kohout (Bi,Che)
kohout.j@gjj.cz

 

 

Mgr. Tomáš Král (Z)
kral.t@gjj.cz

 

 

MgA. Monika Kramplová (Seminář grafický design)
kramplova.m@gjj.cz

 

MgA. Alžběta Kumstátová (VV)
kumstatova.a@gjj.cz

 

Mgr. Iva Kyzlíková (Bi,Che)
kyzlikova.i@gjj.cz

 

 

 

Mgr. Romana Marková (Seminář právo)
markova.m@gjj.cz


Mgr. Petra Mazancová (Aj, ZSV)
mazancova.p@gjj.cz

 

 


Petr Parachin (ICT)
parachin.p@gjj.cz

 

 


Kateřina Pazderová (Fy)
pazderova.k@gjj.cz

 

 


Ing. Mgr. Markéta Pilneyová (Bi, Che)
pilneyova.m@gjj.cz

 

 


Mgr. Petra Polívková (Fj, ZSV)
polivkova.p@gjj.cz

 

 

Mgr. Jana Poloha (M, ICT)
poloha.j@gjj.cz

 

 

 


Mgr. Jiřina Stránská (Aj)
stranska.j@gjj.cz

 

 


B.A. Marcela Ellis Šourková (Aj)
sourkova.m@gjj.cz

 

 


Mgr. Václava Šrůtková (VV)
srutkova.v@gjj.cz

 

 


Bc. Josefína Štěpánová, DiS. (HV)
stepanova.j@gjj.cz

 

 


Mgr. Iveta Tůmová (D, Fj, Rj)
tumova.i@gjj.cz

 

 


Jan Vaněček (Che, M)
vanecek.j@gjj.cz

 

 

Mgr. Rita Vlčková (Nj)
vlckova.r@gjj.cz

 

 

 

Mgr. Kateřina Vomáčková (Nj, Rj)
vomackova.k@gjj.cz

 

 


Mgr. Petr Vytejček (Tv, Nj)
vytejcek.p@gjj.cz

 

 


Mgr. Veronika Zachová (Nj)
zachova.v@gjj.cz

 

 


B.A. Lynne Zelenka (Aj)
zelenka.l@gjj.cz

 

 

Pedagogové na mateřské a rodičovské dovolené:


RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.
farna.a@gjj.cz

 

 


Mgr. Kateřina Nováková
novakova.k@gjj.cz

 

 


Mgr. Annemarie Harciníková
harcinikova.a@gjj.cz

 

 

 

Bc. Iva Šestáková
sestakova.i@gjj.cz

 

 

Mgr. Svatava Duková (Krupková)
dukova.s@gjj.cz

Mgr. Hana Vebrová
vebrova.h@gjj.cz