Vedení školy

Ředitelka školy


RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
reditelka@gjj.cz

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy


RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
marschallova.a@gjj.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy


Mgr. Bc. Alena Rupertová
rupertova.a@gjj.cz

 

Výchovný poradce


PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

 


Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

 

Metodik prevence


Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

 

Provoz školy

Ekonomka školy


Soňa Nykodymová
nykodymova.s@gjj.cz

 

Hospodářka školy


Miroslava Nerglová
nerglova.m@gjj.cz

 

Školník


Miroslav Beneš
benes.m@gjj.cz

 

Třídní učitelé – víceleté gymnázium

Prima

Mgr. Dagmar Kovandová
kovandova.d@gjj.cz

Sekunda


Mgr. Alena Němčanská
nemcanska.a@gjj.cz

 

Tercie


Mgr. Dagmar Ženklová
zenklova.d@gjj.cz

 

Kvarta


Mgr. Markéta Fialová
fialova.m@gjj.cz

 

Kvinta


PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

 

Sexta

Mgr. Anna Pavlů
pavlu.a@gjj.cz

Septima


Mgr. Eva Hrdličková
hrdlickova.e@gjj.cz

 

Oktáva


Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

 

 

Třídní učitelé – čtyřleté gymnázium

1.A


Ing. Mgr. Jana Gabčanová
gabcanova.j@gjj.cz

 

1.B

 

Mgr. Kateřina Vomáčková
vomackova.k@gjj.cz

 

2.A

Mgr. Petr Bašus
basus.p@gjj.cz
 

 

2.B

Mgr. Jaroslav Kruliš
krulis.j@gjj.cz

 

3.A


Mgr. Ivana Kalná
kalna.i@gjj.cz

 

3.B


Mgr. Iveta Tůmová
tumova.i@gjj.cz

 

4.A


Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

 

 

Učitelé bez třídnictví


Mgr. Iveta Adámková
adamkova.a@gjj.cz

 

Mgr. Martin Bambas
bambas.m@gjj.cz

 

 

Ing. Bc. Olga Bělova
belova.o@gjj.cz

 

Mgr. Pavel Beránek
beranek.p@gjj.cz

 
B.A. Michael Broadhead
broadhead.m@gjj.cz


Mgr. Helena Eichingerová
eichingerova.h@gjj.cz

 

 


Mgr. Hana Golová
golova.h@gjj.cz

 


Mgr. Kateřina Housková
houskova.k@gjj.cz

 


Ing. Miloš Husák
husak.m@gjj.cz

 


Mgr. Michaela Kirschnerová
kirschnerova.m@gjj.cz

 


RNDr. Jaroslav Kohout
kohout.j@gjj.cz

 

 


Mgr. Annemarie Kuřeová
kureova.a@gjj.cz

 

 

Eliška Malá
mala.e@gjj.cz

 

 

Mgr. Jitka Putnarová
putnarova.j@gjj.cz

 

 

RNDr. Ludmila Šimánková
simankova.l@gjj.cz

Mgr. Hana Škodová
skodova.h@gjj.cz

Mgr. Václava Šrůtková
srutkova.v@gjj.cz

 

 

Mgr. Vladimír Švihlík
svihlik.v@gjj.cz

 

 

Mgr. Veronika Trpišovská

trpisovska.v@gjj.cz

 

 

Mgr. Rita Vlčková

vlckova.r@gjj.cz

 

 


Mgr. Olga Vojtíšková
vojtiskova.o@gjj.cz

 

 

Mgr. Petr Vytejček
vytejcek.p@gjj.cz

 

B.A. Lynne Zelenka
zelenka.l@gjj.cz

 

Kateřina Žáčková
zackova.k@gjj.cz

 

Učitelé na mateřské a rodičovské dovolené:

Mgr. Svatava Duková (Krupková)
dukova.s@gjj.cz

Mgr. Hana Vebrová
vebrova.h@gjj.cz

Mgr. Petra Polívková
polivkova.p@gjj.cz