Ředitelka: RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. – reditelka@gjj.cz

Statutární zástupkyně: Mgr. Jitka Putnarová – putnarova.j@gjj.cz

  • Zastupuje ředitelku v plném rozsahu její činnosti a v případě nepřítomnosti přebírá veškeré její pravomoce

Zástupkyně pro provozně ekonomickou oblast – projektová manažerka: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA – marschallova.a@gjj.cz

  • Zastupuje ředitelku v provozních záležitostech, není oprávněna jednat jménem organizace

Organizační struktura