Ředitelka: RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. – reditelka@gjj.cz

Statutární zástupkyně: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA – marschallova.a@gjj.cz

  • Zastupuje ředitelku v plném rozsahu její činnosti a v případě nepřítomnosti přebírá veškeré její pravomoce (projektová manažerka, provozně – ekonomická oblast)

Zástupkyně pro personálně – pedagogickou oblast : Mgr. Bc. Alena Rupertová – rupertova.a@gjj.cz

  • Zastupuje ředitelku v pedagogických záležitostech, není oprávněna jednat jménem organizace

organizacni-struktura_GJJ_2023-2024