Přijímací řízení čtyřleté studium

Vážení uchazeči, aktuální seznam přijatých uchazečů do čtyřletého oboru vzdělání (79-41-K/41 Gymnázium) Prijimacky_4L Prosíme přijaté uchazeče, aby si co nejdříve vyzvedli rozhodnutí o přijetí a odevzdali zápisový lístek v kanceláři školy v době od 7.00 hod do 15.30 hod. Děkujeme. Radka Balounová ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

Vážení uchazeči, zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělání (79-41-K/81 Gymnázium): 2020_05_16_Vysledovka_8L_ID Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy dnes v době od 9.00 hod do 15.30 hod. Od zítřka v době od 7 hod do 15.30 hod.  Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat žádost o…

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté studium

Vážení uchazeči, výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání (79-41-K/41 Gymnázium) 2020_05_16_Vysledovka_4L_ID Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy v době od 7.00 hod do 15.30 hod. Uchazečům, kteří nebyli přijati, přijde doporučeným dopisem vyjádření o nepřijetí, dnes odesíláme.  Doporučujeme všem nepřijatým okamžitě podat žádost o vydání…

Přípravné kurzy 2020-2021

Vážení rodiče, milí uchazeči, pro jednodušší začátek školního roku 2021/2022 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí žáky primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí. Termín kurzu: říjen – duben – začátek bude upřesněn Cena…

Speciální číslo časopisu GINPL

Právě vyšlo speciální číslo časopisu GINPL – online verze – https://www.gjj.cz/akce-skoly/noviny-gjj/ Tištěnou verzi bude možné zakoupit, a na charitativní účely tím přispět, na začátku školního roku 2020-2021. Děkujeme šéfredaktorce Veronice Prejzové a jejímu týmu za skvělou práci a těšíme se ve školním roce 2020-2021 na další čísla studentského časopisu.

Vyjádření vedení školy k možnosti přítomnosti žáků od 8. června 2020

Vzhledem k povinnosti školy uskutečnit v období od 1. června do 30.června 2020 písemné maturitní (státní, profilové) zkoušky, přijímací zkoušky, nostrifikační zkoušky a ústní maturitní zkoušky, není v personálních ani prostorových možnostech školy umožnit studentům realizaci konzultací či třídnických hodin (viz harmonogram uvolnění škol). Výuka, třídnické hodiny budou nadále probíhat distanční formou. Budova školy bude…