Čestné uznání děkana pro Viléma Latislava

Děkan Fakulty životního prostředí UJEP vyslovil uznání a pochvalu našemu studentovi, Vilémovi Latislavovi, za jeho osobní obětavý přístup k životnímu prostředí. Po přednášce, kterou pro naše gymnázium v covidové době pořádal online Ing. Tomáš Lank, se ve Vilémovi vzbudil zájem a od té doby ve svém volnu uklízí ve svém okolí černé skládky a má…