Členové předmětové komise anglického jazyka

Mgr. Iveta Adámková Aj – Čj – Nj – La

Bc. Sarah Good – rodilá mluvčí – Aj

Mgr. Michaela Kirschnerová Aj – Nj – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Petra Mazancová Aj – ZSV

Mgr. Alena Němčanská Aj – Čj

Mgr. Veronika Trpišovská Aj – Čj

B.A Lynne Zelenka Mc Pherson Aj, FCE

Jason Wangle – Seminář konverzace v Aj, FCE

Učebnice

nižší gymnázium – Project 2. až 5. část, časopis Gate
vyšší gymnázium – Maturita Solution – pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, časopis Bridge, pomocné materiály – Activator, R. Murphy – English Grammar in Use
kurz FCE – Gold First

Maturitní okruhy

1. The United Kingdom
2. The United States of America
3. Holidays and celebrations
4. Clothes and fashion
5. Food
6. Health
7. Education in the Czech Republic and English speaking countries
8. Environment
9. English speaking countries (Australia, Canada,…)
10. Jobs
11. Prague
12. Science and technology
13. British literature
14. The Czech Republic
15. My town – Litoměřice
16. Personal history, family, friends
17. Shopping and shops, services, money
18. Housing/Living
19. Leisure time (hobbies and sports)
20. Mass media and means of communication
21. Transport, vehicles, travelling, holiday plans
22. Entertainment – TV, cinema, theatre, music
23. American literature
24. William Shakespeare
25. Global problems of today

Struktura profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka

Zkouška se skládá z několika částí, stěžejní je ústní projev k vylosovanému tématu. Součástí maturitní zkoušky je pracovní list, v němž žák prokáže znalost gramatických jevů v krátkém cvičení (gramatické jevy jsou čerpány z přehledu probrané gramatiky – viz níže), popíše obrázek a řeší situace na základě daného textového materiálu a prokáže porozumění textu.

Gramatika

 • Pravidelná a nepravidelná slovesa ve všech časech a způsobech
 • Členy
 • Zájmena a jejich druhy
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Trpný rod
 • Podmínková souvětí
 • Další druhy vedlejších vět (vztažné, časové, přípustkové)
 • Souslednost časů
 • Přímá a nepřímá řeč
 • Gerundium
 • Příčestí přítomné a minulé
 • Frázová slovesa
 • Slovesné vazby (infinitiv s to nebo bez to nebo –ing)
 • Způsobová slovesa

Soutěže

Konverzační soutěž v Aj – Š (prosinec 2018), O (únor 2019), Ú(březen 2019)
Best in English – on-line (listopad 2018)
soutěže v časopise Bridge – podle zájmu studentů

Akce

Divadelní představení v Aj
Praha, Salesiánské divadlo – vyšší gymnázium
zájezd do GB (Lingua Universal – podle zájmu studentů)