Maturita 2019

Vnitřní předpis maturit 2019

 

Maturitní zkouška – podzim 2019

Termín: pondělí 2. 9. 2019, 12:00, č. 59

 

Složení maturitní komise

Předsedkyně:                               Ing. Ivana Svobodová

Místopředseda:                            PaedDr., Bc. Luboš Nergl

Třídní profesorka:                      Mgr. Andrea Skokanová

 

Předmět:                                 Zkoušející:                                  Přísedící:

Český jazyk                             Mgr. Andrea Skokanová             Mgr. Eva Hrdličková

Český jazyk                             Mgr. Eva Hrdličková                   Mgr. Andrea Skokanová

Anglický jazyk                         Mgr. Michaela Kirschnerová          Mgr. Petra Mazancová

Základy společenských věd    Mgr. Andrea Skokanová              PaedDr., Bc. Luboš Nergl

 

Časový rozpis:

12:00 – zadání ČJ

13:00 – zadání AJ

13:25 – zadání ZSV

 

14:25 – porada vyučujících

14:30 – vyhlášení výsledků

 

Maturitní témata

Anglický jazyk

Biologie

Český jazyk – četba

Český jazyk – témata

Český jazyk – vlastní seznam literárních děl – prázdný

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

ICT

Matematika

Německý jazyk

Psychologie

Ruský jazyk

Výtvarná výchova

Základy společenských věd

Zeměpis