Maturitní zkoušky ve školním roce 2021-2022

Vnitrni_predpis_maturita_2022

Kritéria hodnocení_profilova_cast_2022 – bude zveřejněno

Kritéria hodnocení_státní_cast_2022 – bude zveřejněno

Důležité odkazy:

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2022/JZS-jaro/JZS_jaro-2022_podrobne_schema_priloha_8_nav_1.pdf

www.msmt.cz, www.cermat.cz

Časový rozvrh konání didaktických testů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

bude upřesněno – březen 2022

Harmonogram maturitních zkoušek 2021-2022

Maturitní kalendář – Maturitní kalendář

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky –  profilová část

bude zveřejněno

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky – státní část

bude zveřejněno

 

Maturitní témata

Anglický jazyk

Biologie

Cesky_jazyk_skolni_seznam_literarnich_del

Český jazyk – četba pro současný 1. ročník

Vlastni_seznam_literarnich_del_Sablona

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Maturitní práce – Informatika

ICT_manual_ pro_ vypracovani_maturitni_ prace

Matematika

Německý jazyk

Psychologie

Ekonomie

Ruský jazyk

Výtvarná výchova

Maturitní práce – Výtvarná výchova

Základy společenských věd

Zeměpis