Cíl 1 – Zlepšit jazykové a didaktické kompetence u pedagogů bez jazykové aprobace

číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000129283

Datum zahájení projektu: 1.6. 2023

Datum ukončení projektu: 31.8. 2024

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.