Cíl 3 – Zlepšit jazykové kompetence žáků v druhém cizím jazyce

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. 

číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000129283

Datum zahájení projektu: 1.6. 2023

Datum ukončení projektu: 31.8. 2024

Ladislav Husák – 25.8. 2023 – 30.11. 2023 – Belgie – Collège Saint-André – Auvelais – Auges Rue des Auges 22 5060 Sambreville

Marie Magdalena Dušková – 5. ledna 2024 – 7. dubna 2024 – Belgie – Athenee Royal Fernand Jalquemin Comines