Litoměřická debatní liga – 2023 –  4. ročník

  1. května 2023 připravili studenti naší školy další ročník debatní soutěže šestičlenných týmů základních škol litoměřického okresu. V příjemných prostorách Knihovny Karla Hynka Máchy svedlo šest družstev lítá klání v argumentech a jejich prezentaci. Vítězně z povedeného dopoledne nakonec překvapivě vyšla ZŠ Aloise Klara z Úštěka.

Na snímcích vítězné družstvo, ceny a občerstvení pro účastníky.

 

Debatní liga na GJJ

Ve čtvrtek 30.9. se v prostorách gymnázia uskutečnil další ročník Litoměřické debatní ligy, tentokrát výjimečně jen pro žáky Gymnázia Josefa Jungmanna. Debat na známá i neznámá témata se zúčastnilo celkem 11 družstev, 4 z nižšího a 7 z vyššího gymnázia. Debaty na zadaná témata byly napínavé do posledních vteřin a všechna družstva byla velice vyrovnaná. Nakonec však v kategorii vyššího gymnázia vyhrál tým septimy, který ve finálové debatě jen o kousek předčil tým 2. A. U nižšího gymnázia vyhrál tým kvarty, který tak velice těsně předčil tým tercie. Celou akci připravili a vedli naši studenti Vojta Franěk, Dan Hofmann, Jan Novák (všichni 4. A) a Matouš Bělohlávek, Karolína Ceé, Lilly Dvořáková, Honza Koubek, Veronika Prejzová, Eliška Vytrhlíková (všichni 8. O). A organizace byla vskutku perfektní! V porotách pomáhali i naši profesoři, kterým děkujeme a věříme, že se přesvědčili o netušených řečnických kvalitách našich studentů. Porota během soutěže také vybrala řečníky, kteří budou naši školu reprezentovat v krajském kole debatní soutěže Studentská Agora.

Tato soutěž byla realizována za finanční pomoci Ústecké komunitní nadace a věcných darů od společnosti Mondi Štětí.

Matouš Bělohlávek

 

Litoměřická debatní liga odložena na březen 2021!

Z důvodu aktuální nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli 3. ročník Litoměřické debatní ligy přesunout z listopadu 2020 na březen 2021. Všechny školy budou včas informovány o přesném datu i podmínkách konání soutěže.

 

V minulých letech jsme pravidelně pořádali Školní debatní ligu, soutěž v argumentaci a debatování pro družstva jednotlivých tříd. Studenti se snaží přemoci silou svých argumentů soupeře na losované teze z oblasti školství, společenského života i politiky.

V roce 2018 jsme poprvé pořádali soutěž v rozšířeném formátu – jako Litoměřickou debatní ligu, určenou pro družstva litoměřických základních škol. Prvního ročníku se zúčastnilo šest týmů. Věříme, že soutěž bude pokračovat a že se bude ještě rozšiřovat. Děkujeme Fondu Hennlich za finanční podporu.

Litoměřická debatní liga – 2. ročník (2019)

   Ve středu 20. 11. jsme uspořádali 2. ročník Litoměřické debatní ligy. Oproti loňsku se nám podařilo rozšířit počet soutěžících družstev ze šesti na devět. Debatního klání pro šestičlenná družstva základních škol se účastnily školy z Litoměřic i okresu (Libešice, Lovosice, Roudnice). Vítězství si vybojovalo družstvo Gymnázia Roudnice nad Labem. Naše družstvo ve složení Andrej Dunda, Vojta Prejza, Jan Hubálek, Jana Křivohlavá, Patricia Funke a Rozálie Rybová získalo 2. místo.

Litomericka_debatni_liga
Litoměřická Debatní Liga 2019