Maturita 2021

Milí maturanti, základní informace o změně modelu maturitní zkoušky jsou uvedeny v novelizovaném školském zákoně (viz paragraf 79 zákona č. 561/2004) a maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020-2021 naleznete na našich webových stránkách na tomto odkaze https://www.gjj.cz/studenti/maturity/ Přeji vám hodně sil a věřím, že přípravě na maturitní…

Přípravné kurzy probíhají online

Vážení rodiče, milí uchazeči, přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd probíhají až do znovu otevření škol  v daném čase distančně v prostředí MS Teams. Na zadané e-mailové adresy žáků byl zaslán odkaz pro připojení. Prosím zkontrolujte e-mailové schránky (popř. zda email nezůstal ve spamu). Jsme přesvědčeni, že online kurzy plnohodnotně pomohou žákům v…

Aktuální mimořádná opatření od 14.10. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází celá škola na distanční výuku. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Teams) a asynchronní výuku (samostatná práce přes systém Edupage, Teams). Pedagogové výuku v rámci asynchronní výuky zahájí, vysvětlí zadání úkolu a poté jsou k dispozici studentům např. na chatu popř. k individuálním konzultacím. Předměty se vyučují podle…

Aktuální mimořádná opatření od 5. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) od 5. října na distanční výuku. Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem včetně případného rušení hodin nebo suplování. Prosím sledujte aktuální rozvrh na Edupage. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku…