Přípravné kurzy 2022/2023

Přihláška https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86iT_3UV0UOCgGCU78533mlBU6U1IBFEjoNvMftXNXBUOVBCUU8yTkVNV0FDNUZMMTM4TFJIWDZEMC4u

 

 

Přípravné kurzy 2021/2022

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

pro jednodušší začátek školního roku 2022/2023 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek v roce 2022 nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí studenty primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí.

 

Termín kurzu: zahájení 7. října 2021,  konec 14.dubna 2022

 

Informační schůzka se bude konat v úterý 21.9. v 16.30 hod v učebně č. 57 (prosíme, aby přišel pouze jeden zákonný zástupce – bez dětí a podepsal čestné prohlášení COVID 19 splňující OTN – očkování, test, nemoc)

Kurzy se budou konat každý týden ve čtvrtek vyjma prázdnin a státních svátků.

5. třída – 14.15 hod – 15.50 hod (matematika a český jazyk) – délka lekce 45 min plus přestávka 5 minut

9. třída – 16.00 hod – 17.35 hod (matematika a český jazyk) – délka lekce 45 min plus přestávka 5 minut

 

Cena kurzu z matematiky a českého jazyka:

  • cena kurzů 4800,- Kč (v ceně kurzu je sada učebnic od společnosti SCIO)

 

V případě zhoršení epidemiologické situace vzhledem ke COVID 19  budou přípravné kurzy probíhat distanční formou v prostředí MS Office Teams.

 

Bližší informace žádejte na kontaktním telefonním čísle 607 925 085 u prof. Marschallové R., e-mail: marschallova.a@gjj.cz.

přihláška PK 2021-2022