Přípravné kurzy 2023/2024

Přihláška:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86iT_3UV0UOCgGCU78533mlBU6U1IBFEjoNvMftXNXBUM1k2N0gxNFcyQzVGWjBaVVoyNFhUTVNaSC4u

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

pro jednodušší začátek školního roku 2023/2024 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek v roce 2024 nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí studenty primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí.

 

Zahájení přípravných kurzů –  říjen 2023 (přesné datum zveřejníme v průběhu září 2023)

Ukončení polovina dubna 2024 (dle zveřejněných termínů pro JPZ).

 

Kurzy se budou konat jedenkrát týdně, 90 minut, vyjma prázdnin a státních svátků.

 

5. třída – 14.00 hod – 15.35 hod. Délka lekce 45 min matematika, 45 minut český jazyk, přestávka 5 minut

9. třída16.00 hod – 17.35 hod. Délka lekce 45 min matematika, 45 minut český jazyk, přestávka 5 minut.

 

Cena kurzu z matematiky a českého jazyka:

  • cena kurzu 5600,- Kč

(v ceně je cvičebnice a testový sešit od firmy Scio)

 

Bližší informace žádejte na kontaktním telefonním čísle 607 925 085 u prof. Marschallové R., e-mail: marschallova.a@gjj.cz.