Ars Poetica – Puškinův památník 2018

Den 6. června 1799 se do historie zapsal díky narození jednoho z největších představitelů ruské literatury – Alexandra Sergejeviče Puškina. Každoročně se na jeho počest koná kulturní akce „Ars Poetica – Puškinův památník” v Ruském kulturním středisku v Praze, kam se již na 52. ročník sjelo celkem 160 účastníků z celé republiky. Naše gymnázium zde reprezentovala Štěpánka Syrovátková z 2.A, která z krajského kola postoupila z prvního místa.

Výměnný pobyt v Mühlhausenu

Ve dnech 4. - 7. června proběhlo setkání našich žáků s žáky Evangelického gymnázia ve městě Mühlhausen ve spolkové zemi Durynsko v SRN. Někteří z účastníků již byli staří známí, protože němečtí žáci byli v Litoměřicích již v září loňského roku.

Školní debatní liga

V úterý 5. června proběhlo v prostorách naší školy další kolo Školní debatní ligy. Události se zúčastnily tři týmy po pěti lidech, a to ze tříd primy, tercie a kvarty. Výstupy byly hodnoceny čtyřmi porotci, z nichž každý disponoval pěti body. Součet byl nakonec oznámen oběma debatérským stranám spolu s dalším slovním hodnocením. Všechna družstva byla skvěle připravena, výsledné pořadí bylo tedy velice těsné a rozhodování nebylo nikterak jednoduché. Ve formátu hry každý s každým tak nakonec zvítězila skupina žáků z tercie, kteří si vybojovali XXL medovník.

Soutěž studentských filmů v Hraničáři

Pro bleskový sled událostí se ani nestačilo nic proslechnout. Ve čtvrtek jsme dostali pozvánku a už v pondělí 21. 5. se vydala skromná výprava šesti studentů 1. a 2. ročníku za doprovodu paní profesorky Trpišovské do Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Exkurze Praha

V dubnu navštívila tercie se třetími ročníky Prahu. S průvodcem si prohlédli skleníky Fata Morgana, kde obdivovali nejen botanické skvosty, ale i líhně motýlů. Tercie vyplnila pracovní listy s tematikou tropických a subtropických užitkových plodin. Dále zavítali žáci do Hrdličkova muzea člověka, kde byl pro nižší ročník objednán program Sběratelé kostí a pro starší komentovaná prohlídka. Na závěr si žáci prošli vnější i vnitřní areál Botanické zahrady PřF UK.

Nováčci pátí v krajském kole

Krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list se zúčastnilo naše družstvo o dvou hlídkách - Vytrhlíková, Koubek, Gaydukov a Sedláček, Švihlík, Kopřiva. Na stanovištích plnili řadu úkolů z oblasti zoologie, botaniky, ale i ekologie a zeměpisu. V soutěži byli úplnými nováčky, i přesto dokázali vybojovat krásné 5. místo z 23 družstev. Gratulujeme!

Projekt TŽM pokračuje

Na konci dubna se na dopravním hřišti v Jiráskových sadech konal Den Země. Organizátorem byl DDM Rozmarýn a našemu týmu TŽM poskytl prostor pro prezentaci druhé části projektu, zaměřenou na tvorbu questů. Na hřiště přišlo 273 dětí z mateřských a základních škol. Žáci týmu vysvětlovali, co je to quest a questing a pro lepší názornost vytvořili quest přímo v parku. Na každého, kdo prošel stezku, splnil úkoly a vyluštil tajenku, čekala odměna u našeho stánku.

Syndikovat obsah