Náhradní termín pro rozřazovací testy z jazyků

Náhradní termín pro rozřazovací testy z jazyků, pro studenty přijaté do 1.ročníku studia oboru 79-41-K/41 - čtyřleté, bude ve čtvrtek 28.6. 2018 od 8.00 hod.

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy SCIO

Vážení respondenti,

děkuji všem za velkou účast v dotazníkovém šetření. Jsem ráda, že většina z vás přivítala možnost vyjádřit svůj názor, a že stejně jako já dotazníkové šetření vnímáte jako užitečnou zpětnou vazbu pro vedení školy. Věřím, že se dotazníková šetření hodnocení spokojenosti stanou běžnou součástí života školy a přispějí ke zlepšení efektivity výuky a klima školy.

Vodák 2018, aneb voda všude, jen ne v Sázavě

Dne 11. 6. 2018 se krásně vyspalá a nedočkavá třída 3. A a ti nejlepší tělocvikáři, slečna Kateřina Housková a pan Petr Vytejček, vydali v 7:10 směr Sázava. V cíli na nás čekali usměvaví instruktoři a naše Titaniky. Ihned jsme vyjeli vstříc očekávaným dobrodružstvím. První den byl pohodový. Sluníčko téměř vykukovalo zpoza mraků a řeka jela správným směrem. Dorazili jsme do prvního kempu a poprvé postavili stany, které nám stihly hned první společnou noc bleskurychle promoknout. To prý ale k vodáku patří... Nicméně jsme to zvládli a jeli dál.

Ars Poetica – Puškinův památník 2018

Den 6. června 1799 se do historie zapsal díky narození jednoho z největších představitelů ruské literatury – Alexandra Sergejeviče Puškina. Každoročně se na jeho počest koná kulturní akce „Ars Poetica – Puškinův památník” v Ruském kulturním středisku v Praze, kam se již na 52. ročník sjelo celkem 160 účastníků z celé republiky. Naše gymnázium zde reprezentovala Štěpánka Syrovátková z 2.A, která z krajského kola postoupila z prvního místa.

Výměnný pobyt v Mühlhausenu

Ve dnech 4. - 7. června proběhlo setkání našich žáků s žáky Evangelického gymnázia ve městě Mühlhausen ve spolkové zemi Durynsko v SRN. Někteří z účastníků již byli staří známí, protože němečtí žáci byli v Litoměřicích již v září loňského roku.

Školní debatní liga

V úterý 5. června proběhlo v prostorách naší školy další kolo Školní debatní ligy. Události se zúčastnily tři týmy po pěti lidech, a to ze tříd primy, tercie a kvarty. Výstupy byly hodnoceny čtyřmi porotci, z nichž každý disponoval pěti body. Součet byl nakonec oznámen oběma debatérským stranám spolu s dalším slovním hodnocením. Všechna družstva byla skvěle připravena, výsledné pořadí bylo tedy velice těsné a rozhodování nebylo nikterak jednoduché. Ve formátu hry každý s každým tak nakonec zvítězila skupina žáků z tercie, kteří si vybojovali XXL medovník.

Soutěž studentských filmů v Hraničáři

Pro bleskový sled událostí se ani nestačilo nic proslechnout. Ve čtvrtek jsme dostali pozvánku a už v pondělí 21. 5. se vydala skromná výprava šesti studentů 1. a 2. ročníku za doprovodu paní profesorky Trpišovské do Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Syndikovat obsah