Informace pro uchazeče

Přijímací řízení – všem uchazečům, kteří uvedli e-mailovou adresu, byly rozeslány elektronické pozvánky k přijímacím zkouškám. Bohužel, některé se vracejí jako nedoručitelné. Všechny přihlášené uchazeče upozorňujeme, že pozvánku obdrží také doporučeným dopisem. který kromě pozvánky obsahuje další informace a dotazník k volbě cizích jazyků. Pokud byste dopis do konce března neobdrželi, zkuste se zeptat nejprve na své poště.

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium. Podrobné informace včetně kritérií naleznete zde.

Další úspěch v biologické olympiádě

Ve čtvrtek 20.4. se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C (8., 9.třída, tercie, kvarta). Naší školu reprezentovali žáci z tercie, kteří postoupili ze školního kola. Na prvním místě se v konkurenci 25 soutěžících umístila s velkým náskokem Eliška Vytrhlíková a postupuje do krajského kola. Na 5. místě se umístil Tomáš Čada (je náhradníkem pro krajské kolo) a na 8. místě Karolina Ceé. Všem našim účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se koná 17.5. v Teplicích.

Dnes jím jako Mexičan

Tak jako v předchozích letech i v tomto roce se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník projektu Salesiánské asociace Dona Boska - Dnes jím jako.... Tentokrát to byl Mexičan. Projektu se zúčastnily dvě třídy – prima a sekunda. Obě se na mexický den pečlivě připravili. Nejprve vypracovali doma test, který si společně ve třídě pod dohledem vyučujícího zkontrolovali a dozvěděli se ještě mnohé navíc. Zorientovali se na mapě a přečetli příběh mexického rybáře, který přiblížil chudý život mnoha Mexičanů, ale také jejich postoj k životu.

Prsakoule

Kampaň s provokativním názvem #prsakoule je zaměřená na prevenci rakoviny především u mladých lidí. Pod taktovkou nově vzniklé neziskové organizace Loono studenti medicíny pořádají workshopy, na kterých zájemce učí, jak se správně samovyšetřit. Navštěvují školy, firmy i nejrůznější festivaly.

Stříbrná medaile v Biologické olympiádě

K dalším úspěchům našich malých biologů patří stříbro Tobiáše Sedláčka ze 2. S v nejmladší kategorii D okresního kola Biologické olympiády. Dokázal se probojovat mezi třemi desítkami soutěžících a postoupit do květnového krajského kola v Teplicích. Moc mu držíme palce!

Lékaři na gymnáziu

Ve středu 5.4. se konala přednáška na téma „Rizikové těhotenství a předčasný porod” v podání zkušených lékařů z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Alt a MUDr. Jiránek. Ti v rámci projektu prevence výše zmíněných jevů seznamují žáky na mnoha školách celého kraje s rizikovými faktory (kouření, drogy, alkohol, stres...), které vedou k předčasnému porodu a s poporodní péčí. Po přednášce se rozběhla dlouhá diskuze i s tématy okolo antikoncepce, císařských řezů a problémů s plodností.

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Vynikající první místo získala v krajském kole soutěže ve francouzštině Anna Marie Horáková z kvinty. Anička soutěžila v kategorii B1 a postupuje do národního kola, které se bude konat v Praze. Všichni budeme držet palce. Rovněž v dalších kategoriích získali Veronika Tami Dundová z kvarty a Adam Vytrhlík ze sexty pěkné třetí a čtvrté místo.

Syndikovat obsah