Seminář Fulda

Tak jako každoročně i letos se Gymnázium J.Jungmanna aktivně zapojilo do práce na projektu se členy Spolku přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt spočíval v organizaci a konání literární soutěže v březnu 2016, do které měli možnost se zapojit všichni studenti. Po vypracování eseje byly 2 nejlepší studentky vybrány a zúčastnily se vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Nový projekt, nová přátelství

Ve dnech 11. - 14. 9. navštívila naši školu skupina žáků v německého Mühlhausenu v rámci projektu Mühlhausen – Litoměřice podporovaném Česko-německým fondem budoucnosti. Němečtí žáci byli ubytovaní v rodinách u našich žáků. Připravený program byl bohatý – žáci navštívili nejen naši školu a město Litoměřice, ale byli i na exkurzi v Praze, samozřejmě se seznámili s pohnutou historií Terezína, společně trávili volný čas.

Extraliga s Českou televizí

V pondělí 18. 9. se v České Lípě odehraje jeden z nejdůležitějších zápasů pro českolipské florbalisty. Jejich soupeřem bude velice dobrý tým z Liberce. Pojďme společně podpořit českolipské hráče, s nimiž, mimo jiné, hraje úspěšný absolvent našeho gymnázia Vojtěch Legner. Ve svých studiích nyní pokračuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Celé utkání bude také přenášeno Českou  televizí od 20:00 hodin na programu ČT4. (Podle počtu zájemců může být objednán společný autobus.) Zájemci se můžou hlásit na emailu: klaralegnerova@seznam.cz

Letní škola na VŠCHT

Od úterý 29.7. do čtvrtka 31.7. se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze konal 31. ročník Letní školy a my, čtyři žáci čtvrtého ročníku litoměřického gymnázia, jsme na ní nesměli chybět.

V  úterý jsme se tedy pod vedením paní profesorky Šimánkové vydali do Prahy na VŠCHT, kam jsme krátce po poledni dorazili, zaregistrovali se a byli jsme rozděleni do skupin. Již v úterý odpoledne jsme absolvovali první laboratoře, další nás potom čekaly ve středu a ve čtvrtek dopoledne.

Úspěšné vykročení do nového školního roku

„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.”

Karel Čapek

Žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

Rozdělení prvních ročníků čtyřletého studia do tříd

Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku

V souladu s §6 Vyhlášky o středním vzdělávání č.13/2005 Sb. jmenuje ředitel školy předsedu a členy zkušební komise pro komisionální zkoušky takto:

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2016/2017:

Datum Předmět Třída Předseda komise Zkoušející / Přísedící
29. 8. Matematika 2. A Mgr. Putnarová Mgr. Vojtíšková / Mgr. Pavlů
28. 8. Matematika 2. B Mgr. Putnarová Mgr. Vojtíšková / Mgr. Pavlů

Maturitní zkouška – podzim 2017

Termín: 13. 9. 2017, 14:30

Složení maturitní komise

Předseda: Ing. Jaromír Slad
Místopředseda: Mgr. Hana Golová
Třídní učitelka: Mgr. Iveta Tůmová
Syndikovat obsah