Naše škola je školou, která respektuje tradici a je otevřená novým trendům a výukovým metodám. Jsme školou, která se chová vstřícně a partnersky k rodičům, a kde jsou dobré vztahy mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem a žáky navzájem. Naším posláním je náročnost a laskavost.

Naše škola je čtyřleté a osmileté státní gymnázium se těmito vzdělávacími obory:

79-41-K/41 – čtyřleté (Všeobecné gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice) platný od 1.9.2009
79-41-K/81 – osmileté (Všeobecné gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice) platný od 1.9.2007

JSME FAKULTNÍ ŠKOLOU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

JSME FAKULTNÍ ŠKOLOU FILOSOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Naše škola

Organizační struktura

Zaměstnanci

Předmětové komise

Školní řád

Školská rada

Studentská rada

Školní poradenské pracoviště

Organizace školního roku

Výroční zprávy

Dokumenty

Úřední deska