Název a adresa školy

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice
IČO: 46773673
IZO: 000081876

REDIZO: 600010830

Zřizovatel školy

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČO: 70892156

https://www.kr-ustecky.cz/

Adresa školy po dobu rekonstrukce

Jezuitská 1/22, 412 01 Litoměřice

Ředitelka školy

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
+420 732 651 186
reditelka@gjj.cz

Statutární zástupkyně ředitelky školy

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA

+420 607 925 085

marschallova.a@gjj.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Bc. Alena Rupertová

+420 603 207 809

rupertova.a@gjj.cz

Kontaktní údaje

Tel: +420 416 735 841 – kancelář školy (nerglova.m@gjj.cz)
Tel: +420 416 735 842 – ekonomka školy (ucetni@gjj.cz)
Email: gjj@gjj.cz
ID datové schránky: 4f5ycgg
Úřední hodiny pro veřejnost: Po – Pá 7,00 – 10,00 12,00 – 14,30

Tel: +420 607 550 173 – Libor Hejhal – dlouhodobé pronájmy sportovní haly
Tel: +420 603 720 942 – Marek Petržílek – krátkodobé pronájmy sportovní haly

Kontaktní formulář