Složení komise:

Mgr. Monika Pelikánová (Ch-Bi-Fy) – předsedkyně komise

RNDr. Jaroslav Kohout (Bi – Ch)

Mgr. Markéta Fialová (Bi – Ch)

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. (Bi – Ch)

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA (Bi – Ch)

Bc. Iva Kyzlíková (Bi-Ch)

Ing. Mgr. Markéta Pilneyová (Bi – Ch)

Jan Vaněček (Ch -M)

Doporučené učebnice

Nižší gymnázium:

Základy chemie 1 a 2, SPN, P. Beneš a kol.

Vyšší gymnázium:
Přehled středoškolské chemie, SPN, J. Vacík a kol.
Odmaturuj z chemie, DIDAKTIS, M. Benešová a kol.
Elektronické učebnice:

ELUC  https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/ucebnice/26/lekce

e-ChemBook http://www.e-chembook.eu/

 

 1. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza
Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN, V. Flemr a kol.

 1. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (2. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza

Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN, V. Flemr a kol.

Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie), SPN, K. Kolář a kol.

3. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (3. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza

Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie), SPN, K. Kolář a kol.

Maturitní okruhy

 1. Stavba atomu, atomové jádro, stavba elektronového obalu
 2. Periodická soustava prvků
 3. Chemická vazba
 4. Chemický děj a jeho zákonitosti (chemické reakce)
 5. Termochemie a chemická kinetika
 6. Chemické rovnováhy (se zaměřením na kyseliny a zásady)
 7. Vodík, kyslík, voda, roztoky
 8. Vzácné plyny, halogeny
 9. Chalkogeny, pentely
 10. Tetrely, triely
 11. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
 12. Struktura a vlastnosti d-prvků
 13. Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin
 14. Uhlovodíky acyklické (nasycené, nenasycené)
 15. Uhlovodíky cyklické se zaměřením na areny
 16. Halogenderiváty, dusíkaté a sirné deriváty uhlovodíků
 17. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků (hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny, ethery)
 18. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 19. Polymery (syntetické makromolekulární látky)
 20. Lipidy, terpeny, steroidy
 21. Sacharidy
 22. Proteiny
 23. Nukleové kyseliny, heterocyklické sloučeniny, alkaloidy
 24. Enzymy, vitamíny, hormony
 25. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin v živých organismech

 

Soutěže

Chemická olympiáda – všechny kategorie (A, B, C, D)

https://olympiada.vscht.cz/cs/

Přírodovědný Klokan

https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

https://ksicht.natur.cuni.cz/

Plánované akce

Týden vědy a techniky

https://www.tydenvedy.cz/

Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol (VŠCHT)

https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-skola

Otevřená věda

https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html