Složení komise:

RNDr. Jaroslav Kohout (Bi – Ch) – předseda komise
RNDr. Ludmila Šimánková (F – Ch)
Mgr. Markéta Fialová (Bi – Ch)
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. (Bi – Ch)
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA (Bi – Ch)

Učebnice

Základy chemie I a II, SPN,P.Beneš a kol.- nižší gymnázium
Chemie I pro gymnázia (obecná a anorganická),SPN,V.Flemr a kol. – vyšší gymnázium
Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie),SPN,K.Kolář a kol. – vyšší gymnázium
Přehled středoškolské chemie,SPN,J.Vacík a kol.
Odmaturuj z chemie,DIDAKTIS,M.Benešová a kol.
Elektronická učebnice – stránky ELUC

Maturitní okruhy

1. Stavba atomu, atomové jádro

2. Stavba elektronového obalu   

3.   Periodická soustava prvků

4. Chemická vazba

5. Vodík, kyslík  

6. Voda, roztoky 

7. Chemické reakce

8.   Kyseliny a zásady

9. Halogeny(p5 – prvky), chalkogeny(p4 – prvky)

10. Prvky 4. hlavní a 5. hlavní skupiny (p3 – prvky, p2 – prvky)

11. s – prvky( prvky 1. a 2. hlavní skupiny)

12. Struktura a vlastnosti d-prvků

13. Chemický děj a jeho zákonitosti

14. Chemická kinetika

15. Chemická rovnováha

16. Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin

17. Uhlovodíky acyklické

18. Uhlovodíky cyklické se zaměřením na areny

19. Nukleové kyseliny

20. Chemické jevy v živé a neživé přírodě a jejich materiální jednota

21. Deriváty uhlovodíků (bez karboxylových kyselin)

22. Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty

23. Polymery (syntetické makromolekulární látky)

24. Lipidy, terpeny, steroidy

25. Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy

26. Sacharidy

27. Bílkoviny, aminokyseliny jako složky bílkovin a peptidů

28. Enzymy, vitamíny, hormonální regulace biochemických dějů

29. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin v živých organismech

30. Chemická analýza kvalitativní a kvantitativní

Soutěže

Chemická olympiáda – všechny kategorie (A, B, C, D)
Přírodovědný Klokan
KSICHT (Korespondenční kurz inspirovaný chemickou tematikou)

Plánované akce

Analytický chemik detektivem – PřF UK
Týden vědy a techniky
Letní škola chemiků VŠCHT