Složení komise:

RNDr. Bc. Alžběta Farná, Ph.D. (Ch) – předsedkyně komise

RNDr. Jaroslav Kohout (Bi – Ch)

Mgr. Markéta Fialová (Bi – Ch)

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. (Bi – Ch)

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA (Bi – Ch)

Mgr. Monika Pelikánová (Bi – Ch – Fy)

Doporučené učebnice

Nižší gymnázium:

Základy chemie 1 a 2, SPN, P. Beneš a kol.

Vyšší gymnázium:
Přehled středoškolské chemie, SPN, J. Vacík a kol.
Odmaturuj z chemie, DIDAKTIS, M. Benešová a kol.
Elektronické učebnice:

ELUC  https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/ucebnice/26/lekce

e-ChemBook http://www.e-chembook.eu/

 

  1. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza
Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN, V. Flemr a kol.

  1. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (2. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza

Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), SPN, V. Flemr a kol.

Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie), SPN, K. Kolář a kol.

3. ročník:

Chemie pro čtyřletá gymnázia (3. díl), Nakladatelství Olomouc, A. Mareček, J. Honza

Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie), SPN, K. Kolář a kol.

Maturitní okruhy

1. Stavba atomu, atomové jádro

2. Stavba elektronového obalu   

3.   Periodická soustava prvků

4. Chemická vazba

5. Vodík, kyslík  

6. Voda, roztoky 

7. Chemické reakce

8.   Kyseliny a zásady

9. Halogeny(p5 – prvky), chalkogeny(p4 – prvky)

10. Prvky 4. hlavní a 5. hlavní skupiny (p3 – prvky, p2 – prvky)

11. s – prvky( prvky 1. a 2. hlavní skupiny)

12. Struktura a vlastnosti d-prvků

13. Chemický děj a jeho zákonitosti

14. Chemická kinetika

15. Chemická rovnováha

16. Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin

17. Uhlovodíky acyklické

18. Uhlovodíky cyklické se zaměřením na areny

19. Nukleové kyseliny

20. Chemické jevy v živé a neživé přírodě a jejich materiální jednota

21. Deriváty uhlovodíků (bez karboxylových kyselin)

22. Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty

23. Polymery (syntetické makromolekulární látky)

24. Lipidy, terpeny, steroidy

25. Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy

26. Sacharidy

27. Bílkoviny, aminokyseliny jako složky bílkovin a peptidů

28. Enzymy, vitamíny, hormonální regulace biochemických dějů

29. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin v živých organismech

30. Chemická analýza kvalitativní a kvantitativní

 

Soutěže

Chemická olympiáda – všechny kategorie (A, B, C, D)

https://olympiada.vscht.cz/cs/

Přírodovědný Klokan

https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

https://ksicht.natur.cuni.cz/

Plánované akce

Týden vědy a techniky

https://www.tydenvedy.cz/

Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol (VŠCHT)

https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-skola

Otevřená věda

https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html