Členové předmětové komise společenských věd

Mgr. Andrea Skokanová Čj – ZSV – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Jaroslav Kruliš Tv – ZSV
Mgr. Petra Mazancová Aj – ZSV
PaedDr. Bc. Luboš Nergl Čj – ZSV

Mgr. Petra Polívková Fj – ZSV

Ing. Lenka Povová – M, Fy, Ekonomický seminář

Učebnice (doporučené)

Společenské vědy pro střední školy 1. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 2. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 3. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 4. díl (učebnice)

Odmaturuj ze ZSV

Učebnice pro seminář Ssp, Psychologie, Sociální patologie, Ekonomie

PS: Psychologie osobnosti a psychologie sociální – Milan Nakonečný, Psychologie – Atkinson, Dějiny psychologie – Hunt, Obecná psychologie – Plháková, Cesty životem – Říčan, Příručka pro studenty – Říčan

Ssp: Cesta k filozofickému myšlení – Bocheński, Politologie – David, Sociologie – Giddens, Právo pro politology – Grinc, Peníze a trh – Ježek, Lidský živočich – Morris
Kriminologie: Sociologie zločinu – Jandourek, Kriminologie – Tomášek, Modernita a holocaust – Bauman

Maturitní okruhy ze ZSV

1. Psychologie jako věda
2. Psychické procesy
3. Osobnost a její vlastnosti
4. Úvod do práva
5. Veřejné právo
6. Soukromé právo
7. Politologie
8. Stát a demokracie
9. Politický systém ČR
10. Úvod do ekonomie
11. Stát a ekonomika, Ekonomika ČR
12. Bankovní soustava ČR a peníze
13. Finanční gramotnost
14. Úvod do sociologie
15. Socializace lidského jedince
16. Sociální plurality a sociální skupiny
17. Kultura, média, současná společnost
18. Antická filozofie
19. Středověká a renesanční filozofie
20. Novověká filozofie

Maturitní okruhy z psychologie

 1. Psychologie jako vědní obor
 2. Metody psychologie
 3. Vědomí, nevědomí, spánek a sny
 4. Percepce (vnímání)
 5. Imaginace
 6. Pozornost (prosexie)
 7. Motivace
 8. Učení
 9. Paměť
 10. Řeč, jazyk, myšlení
 11. Emoce
 12. Osobnost a jáství
 13. Ontogeneze psychiky – dětství
 14. Ontogeneze psychiky – mládí a dospělost
 15. Sociální psychologie – interakce a komunikace
 16. Sociální psychologie – skupiny a organizace
 17. Psychoanalýza a analytická psychologie
 18. Behaviorismus
 19. Humanistická psychologie
 20. Transpersonální psychologie

Maturitní okruhy z ekonomie

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Výroba, výrobní proces
 3. Trh a jeho charakteristika
 4. Mzda a její formy
 5. Charakteristika podnikání
 6. Podniky a jejich dělení
 7. Hospodaření podniku
 8. Činnosti podniku
 9. Evidence zásob a dlouhodobého hmotného majetku
 10. Finanční gramotnost
 11. Daňová soustava ČR
 12. Bankovnictví
 13. Management
 14. Vnitrostátní a zahraniční obchod
 15. Pojišťovnictví
 16. Cenné papíry
 17. Marketing
 18. Pracovněprávní vztahy
 19. Sociální systém
 20. Vybrané ekonomické teorie

Akce

Kvinta, 1. ročník – hospic

Sexta, 2. ročník – Poslanecká sněmovna
Septima, 3. ročník – exkurze Osvětim, návštěva ČNB