Členové předmětové komise společenských věd

Mgr. Andrea Skokanová Čj – ZSV – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Jaroslav Kruliš Tv – ZSV
Mgr. Petra Mazancová Aj – ZSV
PaedDr. Bc. Luboš Nergl Čj – ZSV

Učebnice (doporučené)

Společenské vědy pro střední školy 1. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 2. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 3. díl (učebnice)
Společenské vědy pro střední školy 4. díl (učebnice)

Učebnice pro seminář Ssp, Ps, kriminologie, Ekonomie

PS: Psychologie osobnosti a psychologie sociální – Milan Nakonečný (roční seminář Ps), Psychologie – Atkinson, Dějiny psychologie – Hunt, Obecná psychologie – Plháková, Cesty životem – Říčan, Příručka pro studenty – Říčan
Ssp: Cesta k filozofickému myšlení – Bocheński, Politologie – David, Sociologie – Giddens, Právo pro politology – Grinc, Peníze a trh – Ježek, Lidský živočich – Morris
Kriminologie: Sociologie zločinu – Jandourek, Kriminologie – Tomášek, Modernita a holocaust – Bauman

Maturitní okruhy

1. Psychologie jako věda
2. Psychické procesy
3. Osobnost a její vlastnosti
4. Úvod do práva
5. Veřejné právo
6. Soukromé právo
7. Politologie
8. Stát a demokracie
9. Politický systém ČR
10. Úvod do ekonomie
11. Stát a ekonomika, Ekonomika ČR
12. Bankovní soustava ČR a peníze
13. Finanční gramotnost
14. Úvod do sociologie
15. Socializace lidského jedince
16. Sociální plurality a sociální skupiny
17. Kultura, média, současná společnost
18. Antická filozofie
19. Středověká a renesanční filozofie
20. Novověká filozofie

Akce

Kvarta – ČNB (listopad)
Kvinta, 1. ročník – Drogy a právo měsíc září
Sexta, 2. ročník – Post Bellum – workshop Doma a jinde (duben, květen)
Drogy a právo (listopad, prosinec)
Septima, 3. ročník – ČNB (duben), Lidi to tak nenechaj (říjen, listopad),
návštěva soudního jednání (leden), Kriminalita ( únor)
Týdny mediálního vzdělávání – květen