Jednou za půl roku pořádají studenti besedy pro veřejnost v rámci dlouhodobého projektu Menšiny mezi námi. Ve spolupráci s Diakonií ČCE v Litoměřicích akci pořádáme v klubu Oka-mžik. V diskusi s příslušníky národnostních i jiných menšin poznáváme tradice, zvyky i životní způsob zajímavých lidí okolo nás. Zatím proběhly besedy s Mongolci, Ukrajinci, Němci, Židy, Syřany, homosexuály, Romy, vegetariány a vegany, mladými politiky, křesťany, Vietnamci a Američany.