Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024. Všem přijatým uchazečům gratulujeme. Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí v úterý 2.5. 2023 od 14 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 15.5. 2023 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6)…

Návštěva partnerského gymnázia ve Fuldě

GJJ ve Fuldě 15 studentů našeho gymnázia mělo koncem března možnost poznat nejen partnerské město Fulda, ale také nahlédnout do výuky na zdejším gymnáziu. Studenti tak mohli porovnat, jak vyučování v Německu probíhá. S ubytováním v rodinách byli také všichni moc spokojeni a mohli si otestovat své znalosti němčiny. Na programu setkání byly prohlídka města,…

Zemské kolo olympiády z latiny

Ve čtvrtek 30.3.2023 se uskutečnilo zemské kolo olympiády z latiny Certamen Latinum, které se uskutečnilo na Filozofické fakultě UK v Praze. Soutěže se zúčastnili i naši studenti Alena Klímová a Matouš Marek z 8.O, kteří obsadili krásné 11. a 12. místo v konkurenci mnoha, převážně pražských gymnázíí, kde je latina vyučována více let více hodinami…