Zapojili jsme se do celorepublikových charitativních akcí. Chceme, aby si studenti uvědomili, že pomáhat druhým je důležité a smysluplné. Studenti se učí, že empatie, pokora a úcta k člověku nejsou jen prázdná slova.

Bílá pastelka a Světluška jsou charitativní akce, jejichž výtěžek je určen na pomoc nevidomým a slabozrakým. Finanční prostředky slouží k výcviku asistenčních psů, nákupu kompenzačních pomůcek a zkvalitnění života zrakově postižených.

Kytičkový den je celorepubliková sbírková akce Ligy proti rakovině. Cílem pořádající organizace je osvěta a zlepšení života lidí s nádorovými onemocněními, podpora výzkumu a vybavení onkologických center.