Zapojujeme se do celorepublikových charitativních akcí. Chceme, aby si studenti uvědomili, že pomáhat druhým je důležité a smysluplné. Studenti se učí, že empatie, pokora a úcta k člověku nejsou jen prázdná slova.

Bílá Pastelka a Světluška  jsou charitativní akce, jejichž výtěžek je určen na pomoc nevidomým a slabozrakým. Finanční prostředky slouží k výcviku asistenčních psů, nákupu kompenzačních pomůcek a zkvalitnění života zrakově postižených.

Kytičkový den je celorepubliková sbírková akce Ligy proti rakovině. Cílem pořádající organizace je osvěta a zlepšení života lidí s nádorovými onemocněními, podpora výzkumu a vybavení onkologických center.

Projekt VERY HERO https://veryhero.eu/index.php/cs-cz/co-je-veryhero

Benefiční vědecké show pod vedením prof. Marschallové (studenti v roli lektorů) se konají na podporu různých projektů např. na podporu dětské nemocnice WHISPER v Ugandě, kterou založila naše absolventka Markéta Malecová.