Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí uchazeči, od 3. května začínají přijímací zkoušky. Dovolte mi vám připomenout nejdůležitější informace: Nezapomeňte v den konání zkoušky přinést doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 Na přijímací zkoušky se vzhledem k epidemiologickým opatřením dostavte v 8.00 hod K prezenci přineste pozvánku vytištěnou nebo ofocenou v mobilu,…

Setkání se zajímavými hosty

V rámci projektu “Hostem dnešní hodiny je” mají studenti možnost si povídat s osobnostmi nejen z oblasti umělecké nebo sportovní. Online hosty našeho gymnázia byli – olympijský vítěz  v moderním pětiboji David Svoboda, herec Jan Nedbal, operní pěvec Adam Plachetka, herec Marek Němec, novinář Honza Dědek, bývalý český politik Martin Mejstřík.

Online projektový den o papíru

Při virtuální prohlídce litoměřické dílny ručního papíru a muzea papíru se propojily čtyři třídy nižšího gymnázia a dvě třídy partnerského gymnázia v bavorském Hersbrucku. Průvodkyně paní ing. Irena Štyrandová a tlumočnice Mgr. Eva Hotovcová přiblížily minulost i současnost papíru a daly i podněty k výtvarnému tvoření. Akce byla podpořena Česko- německým fondem budoucnosti

Pozvánky k přijímacím zkouškám odeslány

Vážení rodiče, milí uchazeči, včera na vaše emailové adresy byly odeslány pozvánky. Prosíme o potvrzení doručení přihlášky na reditelka@gjj.cz. Kontrolujte také prosím nevyžádanou poštu.  Dovolujeme si ještě připomenout některé důležité údaje: Nezapomeňte v den konání zkoušky přinést doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 Testy je povinna na…

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek 2021

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek – 2021 Přijímacích zkoušek se může účastnit osoba, která splňuje následující podmínky: 1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19 2) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS –…

Celostátní soutěž “Komenský a my” – 3. místo

Do celostátní soutěže “Komenský a my” poslali studenti semináře Moderní dějiny čtyři eseje na téma Co pro mě znamená svoboda? Soutěže se zúčastnilo 53 škol a 175 účastníků. V kategorii C, střední školy získali Vojta Franěk a Vilém Hrdlička 3. místo. David Šmatlák ve stejné kategorii získal čestné uznání. Zastoupení jsme měli také v kategorii…