Gymnázium Josefa Jungmanna je největším gymnáziem v litoměřickém okrese. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí.

Naším hlavním cílem je připravit žáky na vysokoškolské studium. Toho chceme dosáhnout především diferenciací všeobecného vzdělávání širokou nabídkou volitelných předmětů v maturitním a předmaturitním ročníku.

Budova zahrnuje 26 učeben z toho 18 kmenových učeben, 9 odborných učeben (odborné laboratoře biologie, chemie, fyziky, učebny hudební a výtvarné výchovy, učebny dějepisu a zeměpisu, 2 učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií). Vyučuje se od suterénu až po podkroví. Učitelé sídlí v kabinetech – v jednom z kabinetů je knihovna, škola má ředitelnu a kanceláře zástupce ředitele a administrativních pracovnic, místnosti pro uklizečky a školníka. Škola má odpovídající sociální zařízení pro žáky i učitele.

Ke škole patří nově přistavená sportovní hala, původní tělocvična a přistavená hala na stolní tenis se šatnovým areálem a sprchami. Žáci mohou využívat kvalitně vybavenou posilovnu. Pro výuku se používá i nově vybudované víceúčelové sportovní hřiště patřící k sousední základní škole.

Škola poskytuje žákům příspěvek na dojíždění (zapojení do Motivačního programu Ústeckého kraje).