Vize školy: NÁROČNOST A LASKAVOST

Gymnázium poskytuje nejen kvalitní vzdělání, ale zaměřuje se na hodnotové vzdělávání a zároveň rozvíjí osobnost žáka prostřednictvím klíčových kompetencí.

Mise školy: JSME ŠKOLOU TRADIČNÍ, S HODNOTAMI, VSTŘÍCNOU INOVACÍM

z toho důvodu se Gymnázium Josefa Jungmanna profiluje jako škola s tradičním posláním přípravy žáků na vysoké školy, jako škola, kde jsou sdílené hodnoty definované učiteli a žáky a jako škola, která je otevřená novým trendům a výukovým metodám

Budova zahrnuje 18 kmenových učeben, 6 nově zrekonstruovaných odborných učeben včetně laboratoří  (odborné laboratoře biologie, chemie, fyziky). Většina učeben je vybavena dataprojektory. Plánuje se rekonstrukce učeben ICT, knihovny, učebny jazyků, učebny VV a zahrady gymnázia.

Ke škole patří sportovní hala, původní tělocvična a přistavená hala na stolní tenis se šatnovým areálem a sprchami. Žáci mohou využívat kvalitně vybavenou posilovnu. Pro výuku se používá i nově vybudované víceúčelové sportovní hřiště patřící ZŠ Masarykova.