Nezařazené

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek – 2021

Přijímacích zkoušek se může účastnit osoba, která splňuje následující podmínky:

1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19

2) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2

3) test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

4) základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a vydat o výsledku testu doklad  (viz mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021)

5) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

 a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.