Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek 2021

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek – 2021 Přijímacích zkoušek se může účastnit osoba, která splňuje následující podmínky: 1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19 2) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS –…