Nezařazené

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

 

Profilové písemné zkoušky

Anglický jazyk – 10.6.

Dějepis  – 11.6.

 

Ústní maturitní zkoušky

4.A  – v týdnu – 15.6. – 19.6.

8.0 – v týdnu – 22.6. – 26.6.

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a