Nezařazené

 

Vážené studentky, vážení studenti,

prosíme, abyste se seznámili s hygienickými pravidly pro období přípravy na vaše maturitní zkoušky a řídili se jimi.

1/ vzhledem k tomu, že dále pokračuje distanční výuka pro ostatní ročníky, konzultace pro vás (4.A, oktáva) budou probíhat v období od 11.5. do konce května vždy ve středu a v pátek v daných hodinách, dle rozpisu ve sdílené tabulce, která vám přijde přes systém Edupage a na email

2/ na konzultace se prosím zapisujte nejpozději do 12 hod. předchozího dne konání konzultace, zapište také téma nebo důvod konzultace (pokud na konzultaci nebudete přihlášeni, nezapíšete konkrétní téma, které chcete konzultovat – konzultace se nekoná)

3/ dodržujte prosím hygienická pravidla (viz. příloha) v zájmu vašeho zdraví a zdraví zaměstnanců školy

4/ na první konzultaci přineste prosím vyplněné čestné prohlášení (viz. příloha)

 

Hygienická pravidla pro maturanty

příloha_čestné_prohlášení

ochrana_zdravi_ss_kon

Děkuji vám za pochopení této situace a věřím, že to společně zvládneme

Radka Balounová

ředitelka školy