Nezařazené
V Kafkových stopách našlapovali od 17. do 21. 6. naši studenti společně se studenty z partnerské Fuldy.
Během projektu navštívili Ghetto a Pevnost Terezín, Židovské muzeum v Praze a absolvovali Stadrallye po stopách německy mluvících autorů. Týden byl naplněn nejen intenzivním poznáváním, ale i sportem na golfu v Terezíně.
Studenti byli na závěr pobytu přijati i na litoměřické radnici.
Projekt byl podpořen z Česko – německého fondu budoucnosti. Děkujeme.