Nezařazené

Tobias Wünsch ze 3.B se umístil na krásném 3. místě krajského kola olympiády v němčině v kategorii SŠ+, kde žáci pochází z bilingvní rodiny, navštěvují německé gymnázium nebo dlouhodobě žili v německy mluvících zemích. Srdečně gratulujeme.