Nezařazené
V pondělí 18. března se konalo v Praze na Filozofické fakultě UK zemské kolo olympiády z latiny Certamen Latinum. Olympiády se zúčastnilo 45 studentů z celých Čech.
Z našeho gymnázia postoupily přes školní kolo do zemského kola Alžběta Vránová z 3.A a Karolína Fischerová z 8.O. V konkurenci převážně pražských gymnázií s vyšší časovou dotací latiny se umístily výborně: Bety v první polovině zúčastněných a Karolína je dokonce na 8. místě první náhradnicí, která se v případě neúčasti kteréhokoliv z postupujících studentů zúčastní v dubnu celostátního kola, konajícího se rovněž na FFUK v Praze.
Oběma dívkám ještě jednou gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.