Nezařazené
Opravné zkoušky se konají 31.8.2023
2.B Matematika 8:00 hod.
1.A Matematika 9:30 hod.
8.O Český jazyk 8:00 hod.
4.A Matematika 11:00 hod.
Maturitní zkoušky:
Didaktické testy na spádových školách 4.-8.9.2023 (informace obdržíte od Cermatu)
Profilové zkoušky na GJJ 8.9.2023 (rozpis bude zaslán)