Nezařazené

Gymnáziu Josefa Jungmanna byla udělena Akreditace Erasmus+ na období 1.2. 2023 – 31.12. 2027. Díky akreditaci budou mít studenti možnost vycestovat na individuální dlouhodobé studijní pobyty, skupinové pobyty v partnerských gymnáziích. Pro pedagogy se nabízí možnost jazykových kurzů, odborných stáží a stínování na partnerských školách.