Online projektový den o papíru

Při virtuální prohlídce litoměřické dílny ručního papíru a muzea papíru se propojily čtyři třídy nižšího gymnázia a dvě třídy partnerského gymnázia v bavorském Hersbrucku. Průvodkyně paní ing. Irena Štyrandová a tlumočnice Mgr. Eva Hotovcová přiblížily minulost i současnost papíru a daly i podněty k výtvarnému tvoření. Akce byla podpořena Česko- německým fondem budoucnosti

Pozvánky k přijímacím zkouškám odeslány

Vážení rodiče, milí uchazeči, včera na vaše emailové adresy byly odeslány pozvánky. Prosíme o potvrzení doručení přihlášky na reditelka@gjj.cz. Kontrolujte také prosím nevyžádanou poštu.  Dovolujeme si ještě připomenout některé důležité údaje: Nezapomeňte v den konání zkoušky přinést doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 Testy je povinna na…

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek 2021

Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek – 2021 Přijímacích zkoušek se může účastnit osoba, která splňuje následující podmínky: 1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19 2) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS –…

Celostátní soutěž “Komenský a my” – 3. místo

Do celostátní soutěže “Komenský a my” poslali studenti semináře Moderní dějiny čtyři eseje na téma Co pro mě znamená svoboda? Soutěže se zúčastnilo 53 škol a 175 účastníků. V kategorii C, střední školy získali Vojta Franěk a Vilém Hrdlička 3. místo. David Šmatlák ve stejné kategorii získal čestné uznání. Zastoupení jsme měli také v kategorii…

Maturitní zkoušky – nový kalendář, závazné přihlášky

Milí studenti, zveřejňujeme aktualizovaný maturitní kalendář 2020 – 2021. Současně máte možnost si stáhnout závazné přihlášky k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Věříme, že se vás k maturitním profilovým zkouškám z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka přihlásí co nejvíce 🙂 Věříme vám, že to dáte 🙂…

Nové termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí uchazeči, písemné testy jednotné přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté studium a 5. a 6. května 2021 pro 8leté studium. Další informace týkající se organizace a průběhu jednotných přijímacích zkoušek obdržíte v průběhu dubna. Srdečně zdraví, a hlavně hodně zdraví vám přeje Radka Balounová ředitelka školy

GJJ ACADEMY – pořádáme webinář pro pedagogy ze základních a středních škol

Užijte si digitální technologie ve výuce (i v online) Chcete oživit svoji distanční výuku a cítit se v ní jistě? GJJ Academy zve pedagogy ze základních a středních škol na webinář, který vede zkušená lektorka Mgr. Petra Mazancová. Webinář je vhodný pro ZŠ/SŠ a lze financovat ze šablon. Přihlášení zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86iT_3UV0UOCgGCU78533mlBU6U1IBFEjoNvMftXNXBUM0czRjk1M0RLMEZHMlFGTlpXOFM2MzdMUC4u Podrobnější informace zde: Užijte-si-digitální-technologie-ve-výuce-I-V-ONLINE4

Vítězný únor 1948, fakta a fikce (on-line beseda s Martinem Mejstříkem)

Vítězný únor 1948, fakta a fikce (on-line beseda s Martinem Mejstříkem) února 2021 ve 14.00 https://meet.google.com/sth-hhqc-aok S Martin Mejstříkem o jednom z nejtragičtějších okamžiků československé novodobé historie. Tzv. Vítězný únor znamenal konec demokracie v našich zemích na dlouhých 41 let, vedl k připojení Československa k sovětskému mocenskému bloku, předznamenal následný útlak značné části české a slovenské…