Celostátní soutěž “Komenský a my” – 3. místo

Do celostátní soutěže “Komenský a my” poslali studenti semináře Moderní dějiny čtyři eseje na téma Co pro mě znamená svoboda? Soutěže se zúčastnilo 53 škol a 175 účastníků. V kategorii C, střední školy získali Vojta Franěk a Vilém Hrdlička 3. místo. David Šmatlák ve stejné kategorii získal čestné uznání. Zastoupení jsme měli také v kategorii…