Online projektový den o papíru

Při virtuální prohlídce litoměřické dílny ručního papíru a muzea papíru se propojily čtyři třídy nižšího gymnázia a dvě třídy partnerského gymnázia v bavorském Hersbrucku. Průvodkyně paní ing. Irena Štyrandová a tlumočnice Mgr. Eva Hotovcová přiblížily minulost i současnost papíru a daly i podněty k výtvarnému tvoření. Akce byla podpořena Česko- německým fondem budoucnosti