Nezařazené

Vážení rodiče, milí uchazeči,

 

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022. Všem přijatých uchazečům gratulujeme.

Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí ve čtvrtek 20.5. od 10.00 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 2.6. 2021 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studiaGJJ_4L_ID

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studiaGJJ_8L_ID

 

2 uchazeči o čtyřleté studium budou konat náhradní přijímací zkoušky v termínech 2. června 2021 a 3. června 2021

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od čtvrtka 20.5. od 10.00 hod. – do pátku 21.5. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

Pokud jste byli přijati na jinou školu, doporučuji odevzdat zápisový lístek na této škole. Pokud budete na základě odvolání přijati na naši školu, můžete požádat o vrácení zápisového lístku a uplatnit ho na naší škole.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

 

Radka Balounová

ředitelka školy