Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté studium

Vážení uchazeči, výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání (79-41-K/41 Gymnázium) 2020_05_16_Vysledovka_4L_ID Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy v době od 7.00 hod do 15.30 hod. Uchazečům, kteří nebyli přijati, přijde doporučeným dopisem vyjádření o nepřijetí, dnes odesíláme.  Doporučujeme všem nepřijatým okamžitě podat žádost o vydání…

Přípravné kurzy 2020-2021

Vážení rodiče, milí uchazeči, pro jednodušší začátek školního roku 2021/2022 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí žáky primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí. Termín kurzu: říjen – duben – začátek bude upřesněn Cena…

Speciální číslo časopisu GINPL

Právě vyšlo speciální číslo časopisu GINPL – online verze – https://www.gjj.cz/akce-skoly/noviny-gjj/ Tištěnou verzi bude možné zakoupit, a na charitativní účely tím přispět, na začátku školního roku 2020-2021. Děkujeme šéfredaktorce Veronice Prejzové a jejímu týmu za skvělou práci a těšíme se ve školním roce 2020-2021 na další čísla studentského časopisu.

Vyjádření vedení školy k možnosti přítomnosti žáků od 8. června 2020

Vzhledem k povinnosti školy uskutečnit v období od 1. června do 30.června 2020 písemné maturitní (státní, profilové) zkoušky, přijímací zkoušky, nostrifikační zkoušky a ústní maturitní zkoušky, není v personálních ani prostorových možnostech školy umožnit studentům realizaci konzultací či třídnických hodin (viz harmonogram uvolnění škol). Výuka, třídnické hodiny budou nadále probíhat distanční formou. Budova školy bude…

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TERMÍNY!!! Čtyřleté studium – 8. ČERVNA Osmileté studium – 9. ČERVNA Náhradní termín pro čtyřleté a osmileté studium – 23.6. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a Podrobné informace k organizaci příjímacích zkoušek naleznete v sekci Uchazeči – https://www.gjj.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/

Termíny maturitních zkoušek školní rok 2019-2020

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.   Profilové písemné zkoušky Anglický jazyk – 10.6. Dějepis  – 11.6.   Ústní maturitní zkoušky 4.A  – v týdnu – 15.6. –…

Historicky první třídní schůzky online

Vážení rodiče, ráda bych vás pozvala na první online třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22.4. od 17 hod. Třídní schůzky povedou třídní profesoři. Vždy jeden člen vedení školy se na krátkou chvíli připojí, aby v případě vašeho zájmu zodpověděl na vaše dotazy. Všechny podrobné informace k přihlášení do třídních schůzek online obdržíte…

Přípravné kurzy prodlouženy do 15. května

Vážení rodiče, milí uchazeči, přípravné kurzy probíhají vzhledem k mimořádným opatřením podle následujících pravidel: Paní profesorky, které vedou kurzy vám zasílají na emailové adresy cvičné testy, které si můžete doma vyřešit a podle výsledků v Sadách testů a po přihlášení (zadáním kódu) zkontrolovat. Současně si můžete procvičovat řešené testové úlohy s vysvětlením, které máte v…

GINPL – školní studentský časopis

Milí studenti a profesoři, jsem velice ráda za vaše ohlasy na náš školní časopis GINPL. Bohužel vám musím oznámit, že vzhledem k pandemii se ruší vydávání časopisu do odvolání. Plánovali jsme vydávat alespoň online, bohužel s takovýmto množstvím úkolů, práce a celkově za těchto podmínek není tvorba možná. Všem přeji štěstí se zvládáním online výuky a…