Vyjádření vedení školy k možnosti přítomnosti žáků od 8. června 2020

Vzhledem k povinnosti školy uskutečnit v období od 1. června do 30.června 2020 písemné maturitní (státní, profilové) zkoušky, přijímací zkoušky, nostrifikační zkoušky a ústní maturitní zkoušky, není v personálních ani prostorových možnostech školy umožnit studentům realizaci konzultací či třídnických hodin (viz harmonogram uvolnění škol). Výuka, třídnické hodiny budou nadále probíhat distanční formou. Budova školy bude…